Παρουσίαση Εκδηλώσεις Περιοδικές Εκδόσεις Αναγνωστήριο Οριζόντια Δράση EUE-NET CDONET
Κόμβος Σπετσών
 
 
 
Γραφείο ΔιασύνδεσηςΣας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα μας έχει αλλάξει. Συνδεθείτε στο https://clio.uniwa.gr/ για να δείτε νέα του τμήματος Διασύνδεσης Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας καθώς και νέες θέσεις πρακτικής και εργασίας.


Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., αποτελεί μία οργανωμένη προσπάθεια του Ιδρύματος για την υποστήριξη και τη διεύρυνση της επικοινωνίας, αναπτύσσοντας σταθερούς δεσμούς μεταξύ της εκπαιδευτικής Κοινότητας και της Παραγωγής.

Η ανάπτυξη και η αρχική λειτουργία του Γραφείου ξεκίνησαν στα πλαίσια του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ενώ η χρηματοδότηση του συνεχίστηκε και ως έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) με ταυτόχρονη εξέλιξη και στην λειτουργία του.

Σε Ποιους Απευθύνεται
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. απευθύνεται:

  • Σε όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με προτεραιότητα σε αυτούς του Ιδρύματος.
  • Σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε Συλλογικούς Φορείς όπως Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς κ.α.

Στόχοι μας... Οι Ανάγκες Σας
Έχοντας σαν πυρήνα ένα σύγχρονο δίκτυο επικοινωνίας, το Γραφείο Διασύνδεσης δραστηριοποιείται για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειοφοίτων και πτυχιούχων του Ιδρύματος
  • Κάλυψη των αναγκών των Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη.
  • Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Παραγωγής και συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών.
  • Συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία των Α.Ε.Ι.  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διερευνήστε τις δυνατότητες συνεργασίας μαζί μας, με ένα απλό τηλεφώνημα.

Ώρες υποδοχής κοινού 09:30 - 16:30 (Δευτέρα – Παρασκευή), στο κτίριο Α' του Α.E.I. Πειραιά Τ.Τ., στο Γραφείο 014.

Τηλ: +30 2105699763 και +30 2105381294-5    FAX: +30 2105381296

Η επικοινωνία με το Γραφείο Διασύνδεσης είναι απλή και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Με ένα απλό τηλεφώνημα, το προσωπικό του είναι στη διάθεση σας για να σας προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του.

Τελευταία ανανέωση ( 26/10/2020 )
 

Γραφείο Διασύνδεσης  |  Πρακτική Άσκηση & Απασχόληση  |  Εκπαίδευση Συμβουλευτική  |  Ηλεκτρονικό Περιοδικό  |  Τμήματα Τ.Ε.Ι. Πειραιά  |  Ανακοινώσεις

 

Web Design & Web Development
Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου