Εκτύπωση

Πληροφορίες για τον Σύλλογο Αποφοίτων

Με στόχο τη σύνδεση του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. με τους χιλιάδες επιστήμονες που προήλθαν από ένα από τα μεγαλύτερα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και οι οποίοι διακρίθηκαν στους τομείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας, οι Αρχές Διοίκησης του Ιδρύματος αποφάσισαν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. την υποστήριξη ίδρυσης του πρώτου Συλλόγου Αποφοίτων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά καθώς και την ανάπτυξη σειράς δράσεων.
Οι δραστηριότητες του Συλλόγου Αποφοίτων του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. θα είναι, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση χορηγιών για την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος και των αποφοίτων, η σύνταξη μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποφοίτους για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία, η θεσμοθέτηση βραβείων και υποτροφιών, η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιδρύματος κ.ά.
Η εκδήλωση για την ίδρυση «ALUMNI Society: συλλόγου αποφοίτων Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.», στα πλαίσια της ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2013 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ..

Αν είστε απόφοιτος και θέλετε να εγγραφείτε στο Alumni Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., ψάχνετε για ημιαπασχόληση /εργασία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, επιθυμείτε Εκπαιδευτική Πληροφόρηση, θέλετε να επωφεληθείτε από τη Συμβουλευτική Υπηρεσία, ή μήπως θέλετε να προσλάβετε έναν απόφοιτο του Ιδρύματος μας, τότε συμπληρώστε εδώ (στο απογραφικό δελτίο «E.4.3.2ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ» ή το «E.4.3.1ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ»)

Ή μπείτε εδώ για να εγγραφείτε στο νέο μας πληροφοριακό σύστημα του οποίου η εφαρμογή ξεκινάει πιλοτικά:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.