Εκτύπωση

Ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων

Ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «Σ.Α.Τ.Π.». Ο ξενόγλωσσος τίτλος του Συλλόγου είναι «TEIPIR Alumni Association» και θα χρησιμοποιείται στις εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Συλλόγου. Έδρα του Σωματείου ορίζεται το Αιγάλεω. Ο Σύλλογος μπορεί να δημιουργήσει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του, στο δε κέντρο φέρει το καράβι του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  1. Η διατήρηση, καλλιέργεια και σύσφιξη των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους και με το Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ για τη βελτίωση, ανάπτυξη και προβολή του εντός και εκτός Ελλάδας.
  2. Η ομαλή πρόσβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η προσφορά ευκαιριών σ’ αυτούς για επιστημονική, επαγγελματική και κοινωνική συνεργασία.
  3. Η οργάνωση, ενθάρρυνση και υποστήριξη της Δία Βίου Μάθησης με ειδικά Προγράμματα.
  4. Η στήριξη Μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.
  5. Η απονομή τιμητικής διάκρισης σε αποφοίτους για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία με ένα ετήσιο Βραβείο Αποφοίτου που θα προσφέρεται σε μια διακεκριμένη προσωπικότητα σε ειδική τελετή.
  6. Η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής & τεχνολογικής κληρονομιάς του Ιδρύματος.
  7. Η επιδίωξη συγκέντρωσης χορηγιών για την οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου.
  8. Η έκφραση αιτιολογημένης γνώμης για τις δράσεις του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ.