Εκτύπωση

Σκοπός & Στόχοι

Σκοπός & Στόχοι του Προγράμματος Mentoring

Σκοπός του προγράμματος Mentoring του ΤΕΙ Πειραιά είναι η υποστήριξη τελειόφοιτων φοιτητών και νέων αποφοίτων στη διαχείριση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές τους, να εξελίξουν τις δεξιότητες τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους, για να καταφέρουν να εξελιχθούν στον επαγγελματία που οραματίζονται.

Επιμέρους στόχοι είναι:

  • Να δώσει στον καθοδηγούμενο φοιτητή/απόφοιτο, Mentee, την ευρύτερη εικόνα του εργασιακού περιβάλλοντος ή του περιβάλλοντος συνέχισης περαιτέρω σπουδών,
  • Να προσφέρει στον καθοδηγούμενο την ευκαιρία μάθησης και εξάσκησης σε τεχνικές ένταξης είτε στην αγορά εργασίας είτε σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών,
  • Να δημιουργήσει προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης και προόδου,
  • Να προσφέρει στον καθοδηγούμενο γνώσεις, εμπειρίες για την ανάπτυξη προσωπικού σχεδίου δράσης,
  • Να υποστηριχθεί στην ανάπτυξη του δικτύου συνεργασιών – επαφών του καθοδηγούμενου και του ΤΕΙ Πειραιά με φορείς, επιχειρήσεις, εργοδότες.