Εκτύπωση

Τι είναι το Mentoring

Τι είναι το Mentoring

Το mentoring είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας. Είναι μια σχέση που μέσα από την επαφή του ενδιαφερόμενου (Mentee) με έναν έμπειρο στον κλάδο του επαγγελματία (Mentor) και τη συνακόλουθη γνώση που απορρέει από αυτό, ενδυναμώνεται και αναπτύσσεται το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και των δύο μερών. Το mentoring χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων και διαρκεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Το mentoring προϋποθέτει τη θέληση και από την πλευρά του μέντορα (mentor) και από την πλευρά του καθοδηγούμενου/ης (mentee) για την ανάπτυξη και συνεχή καλλιέργεια μιας σχέσης καλής επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού με αθροιστικά θετικά αποτελέσματα.

Το mentoring προτείνει πρακτικές συμβουλές που απομυθοποιούν τις δυσκολίες και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και προόδου.

Το mentoring είναι εμπιστευτικό, συνεργατικό και βοηθητικό.

Τι δεν είναι το Mentoring

Το mentoring όμως δεν είναι μια φιλική σχέση η οποία εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη του ενός ή του άλλου μέρους της σχέσης ανάλογα με τις συνθήκες ούτε μια σχέση εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου η οποία εστιάζει σε ανάπτυξη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών , όπου ο εκπαιδευτής, mentor, έχει τον έλεγχο της διαδικασίας. Ο mentee έχει πάντα τον έλεγχο της δικής του διαδικασίας μάθησης.

Το mentoring δεν επιβάλλει απόψεις και λύσεις. Εντοπίζει και προτείνει από κοινού! Το mentoring δεν αξιολογεί, δε συγκρίνει, δεν εκπαιδεύει.