Εκτύπωση

Βραβεία &Υποτροφίες

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ είναι, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση χορηγιών για την οικονομική στήριξη του Ιδρύματος και των αποφοίτων, η σύνταξη μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε αποφοίτους για τα επιτεύγματα και την προσφορά τους στην επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία, η θεσμοθέτηση βραβείων και υποτροφιών, η συμμετοχή σε δράσεις για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιδρύματος κ.α.