Τμήμα Διασύνδεσης Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας ΠΑΔΑ

Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Hits: 6301

 

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα (φοιτητές, πτυχιούχους, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό) και παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν :

 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί καθημερινά 10.00 – 18.00, έναντι της κεντρικής εισόδου του  Κτιρίου Α  στο ισόγειο (άγαλμα).

Τηλ: 210 5381596   Fax: 210 5381597 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.