Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Εννέα (9) υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την εκπόνηση Διδακτορικού σε Αμερική και Καναδά

 

         

22 Νοεμβρίου 2017

 

 

                                               

Εννέα (9) υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την εκπόνηση Διδακτορικού

σε Αμερική και Καναδά

 

(https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships)

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσφέρει και φέτος εννέα (9) υποτροφίες για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 22α Δεκεμβρίου 2017. Οι υποτροφίες είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

-          Rice University (RICE), ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)

-          University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)

-          University of Houston (UΗ), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)

-          Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)

 

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2018.

γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2018.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

·         Robot motion planning

·         Biological interaction modelling and analysis

·         Robot motion signalling in joint action

·         Identification of argument elements and argument relations in natural language texts

·         Content-based analysis of multimedia

·         Translating latent features to actionable knowledge

·         Multimodal analysis of biomedical texts

·         Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements

·         Big data analysis for precision medicine

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ερευνητικές περιοχές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKELLab)

Δρ. Β. Καρκαλέτσης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">vangelis@iit.demokritos.gr)

Τηλ.: 210 6503197

Ιστοσελίδα: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships 

_______________________________________________________________________________


Το 
SKELLab στο διαδίκτυο:

https://www.iit.demokritos.gr/skel
Facebook | Twitter

 

 

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually