Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (MSc IN APPLIED INFORMATICS)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

(MSc IN APPLIED INFORMATICS)             

üΕιδικεύσεις:

 

1.    Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology)

2.    Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)

 

 
   

 

 

ü    Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2018

ü    Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα

ü    Συνολικό κόστος: 2.800€

ü    Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2018

·       Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τη λήξη των εγγραφών.

·       Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://mai.uom.gr/  και στο 2310-891734.

Κατεβάστε από εδώτην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually