Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη ως τις 12/7/2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

(MSc IN APPLIED INFORMATICS)               
 

  • Ειδικεύσεις: 

 

  1. Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ (Computer Science and Technology) 

  1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing) 

 


  • Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 12 Ιουλίου 2019 

  • Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από τη λήξη των εγγραφών. 

  • Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://mai.uom.gr/  και στο 2310-891734. 

Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και από εδώ το φυλλάδιο με συνοπτική παρουσίαση του ΠΜΣ. 

/MScAppliedInformatics  /MScAIUoM       

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually