Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα".

Θεσσαλονίκη 18-12-2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα 
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
Ελλάδος πήρε την έγκριση (ΦΕΚ 3545/τ. Β’/23-9-2019) να υλοποιήσει για 
5η συνεχόμενη χρονιά, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
"Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα".

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι μέσα από την 
εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών 
Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων 
Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν 
στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του 
δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, 
της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα. 
Παράλληλα, στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων και κινήτρων 
απαραίτητων για την προώθηση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την 11η Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί 
την 23η Δεκεμβρίου 2019. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα 
ξεκινήσει με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (Φεβρουάριος 2020).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στο mail της 
Γραμματείας του Π.Μ.Σ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πληροφορηθούν για τη διαδικασία από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ 
http://acf.teithe.gr/. Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε  με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310-013203 ή 
στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ευελπιστούμε ότι θα συνδράμετε στην προβολή του συγκεκριμένου ΠΜΣ 
προωθώντας την επιστολή αυτή σε όλα τα μέλη του φορέα σας.


Ο Διευθυντής του ΠΜΣ


Καθ. Παντελής Κυρμίζογλου

Joomla 1.5 Templates: by JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually