Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Χορήγηση Υποτροφιών Ιαπωνικού Ιδρύματος Matsumae για ερευνητές

To Διεθνές Ιδρυμα Matsumae της Ιαπωνίας ανακοίνωσε πρόγραμμα υποτροφιών για ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου διάρκειας τριών έως 6 μηνών για την περίοδο από τον Απρίλιο 2019 έως τον Μάρτιο 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.mif-japan.org. Η ανακοίνωση για το ανωτέρω πρόγραμμα υποτροφιών (Research Fellowship Program 2019 annoncement)  είναι διαθέσιμη στο http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/AE2019.pdf

Οι αιτήσεις συμμετοχής (http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/form2019.pdf) θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Ιδρυμα έως την 31η Αυγούστου 2018 στις 17.00 (ώρα Ιαπωνίας).

 

 

Πρόγραμμα Υποτροφιών Πανεπιστημίου ADA στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν

Το Πανεπιστήμιο ADA στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν προκηρύσσει υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών Alimardan bay Topchubasov για το Ακαδημαϊκο έτος 2018-2019. 

Επισημαίνεται οτι η υποτροφία καλύπτει μόνο το κόστος των διδάκτρων. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση υποτροφίας είναι η 5η Απριλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων στο σύνδεσμο:

www.ada.edu.az/adm2018 όπως επίσης και στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

*

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΨΟΥΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ,

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, 

ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν:

• Κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω

• Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το 1988 και μετά

• Υποψήφιοι με ατομικό συνολικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 25.000 ευρώ και οικογενειακό συνολικό δηλωθέν εισόδημα (γονέων) μικρότερο των 50.000 ευρώ

• Υποψήφιοι σπουδαστές προγραμμάτων πλήρους παρακολούθησης και όχι μερικής ή εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι και την 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ως εξής:

• Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr)

• Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

• Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό 7,5 και άνω δεόντως επικυρωμένο

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

• Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και επικυρωμένη ή αντίστοιχη βεβαίωση από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο

• Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο ή/και από εργοδότη

• Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών

• Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, τελευταίου οικονομικού έτους

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 4291300-2.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ακτή Μιαούλη 85

185 38 Πειραιάς

Offer of ICCR Scholarships under the General Scholarship Scheme (A1201) for the Academic Year 2018-19

Offer of ICCR Scholarships under the General Scholarship Scheme (A1201) for the Academic Year 2018-19

Posted on : 02-01-2018 | Back | Print 
Offer of ICCR Scholarships under the General Scholarship Scheme (A1201) for the Academic Year 2018-19
Indian Council of Cultural Relations (ICCR), New Delhi invites applications from Greek Citizens for ONE scholarship under the General Scholarship Scheme (A1201) for the academic year 2018-19. The details of the scholarship may be seen on the link http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. The salient features of the Scheme are as under:
1. Under this scheme we are offering scholarships at undergraduate/postgraduate levels and for pursuing research to foreign students belonging to Asian and Latin American Countries. 2. The applications will be accepted online only through the portal http://a2ascholarships.iccr.gov.in/. The applicants are required to register (signup) themselves on the portal before filling up of application.
3. Applicants are advised to exercise due diligence and research on the specific admission criteria laid down by various Universities for each subject, and ensure that they submit all relevant documentation as required by the Universities in addition to the basic certificates mentioned in the applications form, for this they may refer to the Universities handbook/University Grants Commission’s website and the concerned Institute’s website for eligibility criterial.
4. The Council does not arrange admission in Medical/Paramedical/fashion courses, hence no application should be made for such courses.
5. Only students who reach 18 years of age by July, 2018 are eligible for apply.
6. Only students who have proficiency in English are eligible. This is a mandatory requirement.
7. Please note that for the science courses, the expenditure on laboratory chemicals and other related incidental charges will be borne by the scholars themselves.
8. In order to ensure security of the foreign students, Council has decided to make it compulsory for all ICCR sponsored to stay inside hostel. Not student will be allowed to stay in private accommodations as per the amended policy of the Council.
9. The applicant should be physical fit and must not be suffering from life threatening illness or any other medical condition requiring long term treatment.
10. Last date of submission of application is 28 February, 2018.
For further information and enquiry, candidates may contact Embassy through email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or over phone at +30 210 721 6227 during office hours. 

ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ         (MASTER'S IN EUROPEAN INTEGRATION AND GOVERNANCE)
ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) ανακοινώνει την έναρξη του τέταρτου (4ου) κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ευρωπαϊκή  Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση (Ε.Ο.Δ.), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση» (Master's in European Integration and Governance).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Στον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος που αναμένεται να αρχίσει στις 16/02/2018, ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται σε τριάντα πέντε (35).

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά και είναι συνολικά δέκα (10), πέντε στο Α΄ εξάμηνο σπουδών και πέντε στο Β΄ εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις ώρες την εβδομάδα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται σε 3.600 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε δύο δόσεις:

α) με την έναρξη του πρώτου εξαμήνου σπουδών το ποσό των 1.800 ευρώ και

β) με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών τα υπόλοιπα 1.800 ευρώ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 26/01/2018 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 891-613, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (ώρες λειτουργίας 10:00 - 15:00) αυτοπροσώπως, με εξουσιοδότηση ή με συστημένη επιστολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ. του Τμήματος Δ.Ε.Σ. ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενα αρχεία)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ. του Τμήματος Δ.Ε.Σ. ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου (επισυναπτόμενα αρχεία)

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση

7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας

8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν)

10. Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50 Ευρώ στο λογαριασμό του Π.Μ.Σ. στην Τράπεζα Πειραιώς: 5202-075386-508 (IBAN: GR07 0172 2020 0052 0207 5386 508). Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση: Ονοματεπώνυμο, Π.Μ.Σ. Ε.Ο.Δ., Παράβολο εξέταστρων φακέλου. Το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται με την αίτηση.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνει α) την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν (συντελεστής βαρύτητας 75%) και β) συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (συντελεστής βαρύτητας 25%). Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών [σε φωτοαντίγραφα (απλά ή επικυρωμένα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ  Ν. 4250/2014].

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, του Τμήματος Δ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΕΟΠΣ στον 4ο όροφο του κτιρίου ΚΖ, τηλ.: 2310 891-613, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.uom.gr/index.php?tmima=249&categorymenu=3 καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ε.Ο.Δ. www.eod.uom.gr .

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Σκιαδάς Δημήτριος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually