Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

Εννέα (9) υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την εκπόνηση Διδακτορικού σε Αμερική και Καναδά

 

         

22 Νοεμβρίου 2017

 

 

                                               

Εννέα (9) υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για την εκπόνηση Διδακτορικού

σε Αμερική και Καναδά

 

(https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships)

 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσφέρει και φέτος εννέα (9) υποτροφίες για την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 22α Δεκεμβρίου 2017. Οι υποτροφίες είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

-          Rice University (RICE), ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/)

-          University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/)

-          University of Houston (UΗ), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)

-          Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)

 

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πληροφορικής ή Διπλωματούχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Φοιτητές τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2018.

γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2018.

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

·         Robot motion planning

·         Biological interaction modelling and analysis

·         Robot motion signalling in joint action

·         Identification of argument elements and argument relations in natural language texts

·         Content-based analysis of multimedia

·         Translating latent features to actionable knowledge

·         Multimodal analysis of biomedical texts

·         Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements

·         Big data analysis for precision medicine

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ερευνητικές περιοχές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2017

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKELLab)

Δρ. Β. Καρκαλέτσης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">vangelis@iit.demokritos.gr)

Τηλ.: 210 6503197

Ιστοσελίδα: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships 

_______________________________________________________________________________


Το 
SKELLab στο διαδίκτυο:

https://www.iit.demokritos.gr/skel
Facebook | Twitter

 

 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β΄ΚΥΚΛΟΥ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc “Law and Informatics”).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, καθώς και αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ. Στον 2ο κύκλο του προγράμματος, που θα αρχίσει τον Μάρτιο 2018, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ως υπεράριθμοι, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017 τον φάκελο υποψηφιότητάς τους.

είτε ηλεκτρονικά: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Εφόσον η υποψηφιότητα γίνει δεκτή, ο φοιτητής θα καταθέσει τα έγγραφα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

είτε ταχυδρομικά: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (υπόψη καθηγήτριας Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, θυρίδα 35). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει η αίτηση (μόνο) να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

είτε με φυσική παρουσία: στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 4ος όροφος, γραφείο 422, κάθε Δευτέρα ώρες 17:30 – 19:30, κάθε Τρίτη ώρες 13:00 – 17:00 και κάθε Παρασκευή ώρες 17:00 – 20:00.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.

4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αναρτημένο έντυπο σε www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr)

6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ) ή ανώτερο ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

7. Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).

8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

9. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 30 (τριάντα) ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς στον τραπεζικό λογαριασμό με Δικαιούχο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Επιτροπή Ερευνών, ΙΒΑΝ: GR98 0172 2020 0052 0208 4253 677 για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση αποδοχής της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος προσκομίζει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ επιπλέον δύο (2) φωτογραφίες.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στο www.mli.uom.gr.

 Συνάφεια και Βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 45%),

 Γνώση αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%),

 Συναφής ερευνητική δραστηριότητα/επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 15%),

 Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 10%),

 Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 5%),

 Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στις ιστοσελίδες www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 4ος όροφος, γραφείο 422, τηλ. 2310 891654, 2310 891734, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική»

Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β΄ΚΥΚΛΟΥ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΔΙΚΑΙΟ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc “Law and Informatics”).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, καθώς και αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β2).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ. Στον 2ο κύκλο του προγράμματος, που θα αρχίσει τον Μάρτιο 2018, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ως υπεράριθμοι, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2017 τον φάκελο υποψηφιότητάς τους.

είτε ηλεκτρονικά: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Εφόσον η υποψηφιότητα γίνει δεκτή, ο φοιτητής θα καταθέσει τα έγγραφα στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

είτε ταχυδρομικά: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (υπόψη καθηγήτριας Ευγενίας Αλεξανδροπούλου, θυρίδα 35). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει η αίτηση (μόνο) να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

είτε με φυσική παρουσία: στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 4ος όροφος, γραφείο 422, κάθε Δευτέρα ώρες 17:30 – 19:30, κάθε Τρίτη ώρες 13:00 – 17:00 και κάθε Παρασκευή ώρες 17:00 – 20:00.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.

4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αναρτημένο έντυπο σε www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr)

6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ) ή ανώτερο ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

7. Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).

8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

9. Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 30 (τριάντα) ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς στον τραπεζικό λογαριασμό με Δικαιούχο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Επιτροπή Ερευνών, ΙΒΑΝ: GR98 0172 2020 0052 0208 4253 677 για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση αποδοχής της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος προσκομίζει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ επιπλέον δύο (2) φωτογραφίες.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, που είναι αναρτημένος στο www.mli.uom.gr.

 Συνάφεια και Βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 45%),

 Γνώση αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%),

 Συναφής ερευνητική δραστηριότητα/επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 15%),

 Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 10%),

 Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 5%),

 Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στις ιστοσελίδες www.mli.uom.gr και www.itlaw.uom.gr ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κτίριο Γ, 4ος όροφος, γραφείο 422, τηλ. 2310 891654, 2310 891734, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική»

Καθηγήτρια Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου

Νέα περίοδος αιτήσεων για το ΔΔΠΜΣ "Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση" (2η εκπ. περίοδος 2017-18, τμήμα Αθήνας)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για τη 2η εκπαιδευτική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (έναρξη μαθημάτων το εαρινό εξάμηνο) για το τμήμα της Αθήνας.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Οκτωβρίου 2017

 

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο linkhttp://pedis.uop.gr/?page_id=3860, και σας παρακαλούμε για την ανάρτησή της, όπου προβλέπεται, προς ενημέρωση των φοιτητών και των αποφοίτων σας.

Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.

 

 Από τη γραμματεία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Δ/νση:  Αριστοτέλους 1 & Λ.Αθηνών, 1ος όροφος, Κόρινθος

Τηλ. 2741040040

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

url: http://pedis.uop.gr

 

Προκήρυξη ΠΜΣ_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤO

“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 1 ½ έτους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στο “Σχεδιασμό και Διοίκηση”.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι ικανά να αναλάβουν θέσεις διοίκησης στις μονάδες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στο να αποτελέσει πυρήνα για την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου, συμβάλλοντας στη μεταφορά και ανάπτυξη της θεωρητικής τεχνογνωσίας αλλά και της πρακτικής εμπειρίας.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο 2018 και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ.

Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, οι οποίοι είναι: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08) τμημάτων των επιστημών υγείας και επιστημών διοίκησης και οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων επιστημών υγείας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και επιστημών με συναφή αντικείμενα. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/08).

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι τριάντα (30) κατ’ ανώτατο όριο.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται σε €1.000 ανά εξάμηνο, τα οποία καταβάλλονται κατά την εγγραφή του υποψηφίου σε κάθε εξάμηνο. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθησή του και από υποψηφίους που εργάζονται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1/11/2017 έως και 15/01/2018:

1. Αίτηση (βλ. Παράρτημα Ι)

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών & αναλυτικής βαθμολογίας (εάν υπάρχει)

5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής

6. Βιογραφικό Σημείωμα

7. Δύο συστατικές επιστολές στο προτυποποιημένο έντυπο του ΠΜΣ, από ακαδημαϊκό ή εργασιακό πλαίσιο, σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα (βλ. Παράρτημα ΙΙ)

8. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). Εάν κάποιος/α υποψήφιος/α γνωρίζει αγγλικά, αλλά δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, θα εξεταστούν προφορικά κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, εφόσον επιλεχθούν για το επόμενο στάδιο αξιολόγησης.

9. Μία έγχρωμη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου, η οποία θα συνοδεύει την αίτηση υποβολής

10. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

11. Κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ανώτατο όριο λέξεων: 400)

12. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή/και διδακτικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

13. Πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης (εάν υπάρχουν)

14. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος είναι σε αναμονή ορκωμοσίας, θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών του, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τον γενικό βαθμό πτυχίου, την επίδοση σε συναφή με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η τυχόν ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές και το κίνητρο του υποψηφίου για την συμμετοχή του στο ΠΜΣ.

Όσοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων και κατόπιν συνεννόησης με τους υποψηφίους (τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία).

Υποβολή δικαιολογητικών:

• Ιδιοχείρως Δευτέρα έως Παρασκευή (10.00 – 14.00) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», στην Ιατρική σχολή (κεντρική είσοδος: Μικράς Ασίας 75, είσοδος β: Τετραπόλεως 18), κάτω από τη λέσχη φαγητού στο ισόγειο με τις τζαμαρίες.

ή

ταχυδρομικά (στη σφραγίδα θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής, η οποία δεν θα ξεπερνά την τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων).

 

Πληροφορίες:

• Στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Ιωάννα Τούπου 210-746-2104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Αθήνα,16/10/17

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθ. Γιάννης Τούντας

Συμπληρωματική πρόσκληση για το ΠΜΣ Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις - 11 Οκτωβρίου 2017

 

Έναρξη Μαθημάτων 13 Οκτωβρίου

Δυνατότητα Συμπληρωματικών Εγγραφών

 

Τα μαθήματα του Έκτου Κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις" αρχίζουν την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

Στα πλαίσια αυτά η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα συμπληρωματικών αιτήσεων έως και τις 11 Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Πρόγραμμα των Μαθημάτων και τις υποτροφίες

μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα: 210-5381020, 210-5381493, Fax: 210-5381467, 210-5381493

(Δευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00 και Σάββατο 09:00-14:00),

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

και να συμπληρώσετε την Αίτηση Συμμετοχής σας στο ΠΜΣ.

 

 

 

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually