Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

24.03.2018 Giornata dedicata agli studi in Italia / Hμερίδα για τα ιταλικά Πανεπιστήμια

Για ανακοίνωση στο blogμας!

 

From: Ist. Italiano Cultura Atene - Telis Polichroniadis <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Sent: Tuesday, March 13, 2018 4:30 PM
To: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Subject: 24.03.2018 Giornata dedicata agli studi in Italia / Hμερίδα για τα ιταλικά Πανεπιστήμια

 

Qualora non visualizzassi questa comunicazione correttamente, clicca qui per la versione online.

 

 

 

www.iicatene.esteri.it 

 

 

 

 

 

 

               ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
                      Πατησίων 47

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE

Patission 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

10.00 – 18.00

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Συνάντηση με τα ιταλικά πανεπιστήμια

Ημερίδα αφιερωμένη στις σπουδές στην Ιταλία

Συμμετέχουν τα ακόλουθα ιταλικά πανεπιστήμια:

 • Università degli Studi di Padova
 • Naba - Nuova Accademia di Belle Arti
 • Domus Academy
 • Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
 • Università IUAV di Venezia
 • Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
 • IED – Istituto Europeo di Design
 • Università degli Studi di Milano – Bicocca
 • Humanitas University
 • Università degli Studi della Calabria
 • Università degli Studi del Sannio
 • Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

* * * *

Incontro con le Università italiane

Sabato 24 marzo 2018

10.00 - 18.00

sede dell'Istituto di Cultura

giornata dedicata agli studi in Italia 

partecipano le suddette sedi universitarie (vide supra)

INGRESSO LIBERO

 

 

 

 

 

 

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών - Πατησίων 47

Τηλ. 210 5242646 - 210 5242674

 www.iicatene.esteri.it

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">eThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Questa email è stata inviata a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. da This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Per non riceverla più clicca qui.
Per inviare questa email ad un amico clicca qui.


La presente email è stata inviata utilizzando la piattaforma Infomail.

 

 

Joomla Templates: by JoomlaShack.com
Template Upgrade by Joomla Visually