Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

 

 

Τονεοσύστατο ΠανεπιστήμιοΔυτικήςΑττικής καιη PRO.EX.-ΕΞ.Υ.Π.Π. σας προσκαλούνστην 1η  ημερίδαμεθέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΑΛΥΣΙΔΑΣΤΗΔΥΤΙΚΗΑΤΤΙΚΗ».
 
Γιατην πρόσκληση πατήστε εδώ.
Γιατην επιστολή πατήστε εδώ.
Γιατο πρόγραμμα πατήστε εδώ.
 
 
*
θαδοθούνβεβαιώσεις παρακολούθησης.

Στηδιάθεσήσαςγιαοποιαδήποτεδιευκρίνιση.

 
Μεεκτίμηση,
Γιατην PRO.E.X. O.E.
ΠέγκυΚαραγιάννη
 
Γούναρη 47, 165 61 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 99 44 859, 210 99 51 142  Fax: 210 96 31 350
Website: 
www.proexoe.gr      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually