Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Κενές θέσεις Ερευνητικού Προσωπικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κενές θέσεις Ερευνητικού Προσωπικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα στα εξής δύο ερευνητικά έργα:

 

  • «Cognitive Assistants for Appointment Scheduling», το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΑΠΚΥ. Περισσότερα εδώ: https://goo.gl/BwNZQe

 

  • «Empower School Infrastructure through Empowering the School IT Infrastructures for the Implementation of Sustainable Instructional Patterns», τοοποίοχρηματοδοτείταιαπότηνΕυρωπαϊκήΈνωση. Περισσότεραεδώ: https://goo.gl/Q1FidJ

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης στα δύο ερευνητικά έργα είναι η 13η Νοεμβρίου 2017

Joomla Template Tutorial: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually