Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις

8ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

8ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(information industry festival ή i2fest 2017)

 

Tο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ΑΜΘ, το Επιμελητήριο Καβάλας, η Περιφέρεια ΑΜΘ και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ, έχοντας ως οδηγό την αδιαμφισβήτητη επι-τυχία των προηγούμενων 7 φεστιβάλ, θα διοργανώσουν στο σύγχρονο Εκθεσιακό Κέντρο Καβά-λας «Απόστολος Μαρδύρης», το Όγδοο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής (www.i2fest.gr) από Παρασκευή 6 έως και Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

Το βραβευμένο, με το «Educational Business Awards 2016», Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληρο-φορικής, είναι ένα φεστιβάλ νέων τεχνολογιών που σκοπεύει να αναδείξει τη δυναμική της βιο-μηχανίας της πληροφορίας και των σημαντικών επιδράσεων της στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή.

Η προσέγγιση σε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα διαθέτει πολύμορφα χαρακτηριστικά για να προσελκύσει σε ένα φεστιβαλικό χώρο ανθρώπους διάφορών ηλικιών, μορφωτικών επιπέδων και τεχνολογικών αντιλήψεων. Η ανάπτυξη μια τέτοιας δράσης δίνει τη δυνατότητα σε όλους να α-ντιληφθούν το ψηφιακό χάσμα, να γνωρίσουν νέες πρακτικές και λειτουργικές εφαρμογές των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και αμβλύνει την τεχνοφοβία.

Το φεστιβάλ Βιομηχανικής της Πληροφορικής διαθέτει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα δράσεων με στόχο να προσφέρει ερεθίσματα στους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων, να αναδείξει καινοτόμες πρακτικές από τον ελλαδικό χώρο, να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και στους ανθρώπους της παραγωγής να δουν τις καινοτόμες προτάσεις τους και όλα αυτά σε συνδυασμό με ποικίλες πολιτιστικές δράσεις κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Οι δράσεις του φεστιβάλ κινούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

α. Σχολείο–Μαθητές–Γονείς,

β. Ακαδημαϊκός χώρος–Επιχειρήσεις και

γ. Πολιτισμός–Πολιτική.

Πιστεύουμε ότι η Βιομηχανία της Πληροφορικής σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με τις κατηγορίες αυτές και η υλοποίηση αυτού του κρίσιμου εγχειρήματος είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία.

Στην κατηγορία «Σχολείο–Μαθητές–Γονείς», οι άνθρωποι του φεστιβάλ εργάζονται με στόχο να προσφέρουν εκλαϊκευμένη τεχνολογική γνώση στους μαθητές των γυμνασίων και λυκείων. Επίσης, συνεργάζονται με τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να δη-μιουργήσουν ένα διαδραστικό χώρο μάθησης και διασκέδασης. Οι δράσεις στην κατηγορία αυτή αφορούν ομιλίες προς τους μαθητές και επίσκεψη στα περίπτερα στα οποία εκτίθενται οι εργασίες των φοιτητών.

Στην κατηγορία «Ακαδημαϊκός χώρος–Επιχειρήσεις», δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην ανά-πτυξη συζητήσεων από σημαίνοντες ανθρώπους του ακαδημαϊκού και βιομηχανικού χώρου, υπό μορφή ημερίδων. Το θέμα των συζητήσεων είναι κάθε χρόνο διαφορετικό. Στον εκθεσιακό χώρο μπορούν οι φοιτητές (από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας) να παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Εκπρόσωποι από επιχειρήσεις μπορούν να τους επισκεφθούν και να μιλήσουν μαζί τους. Στο τέλος, ακολουθεί βράβευση των καλύτερων τεχνολογικών εργασιών.

Με την κατηγορία «Πολιτισμός–Πολιτική» ολοκληρώνεται η συνδυαστική προσέγγιση της προσπάθειάς. Η πολιτική ζωή του τόπου μας, καθορίζει τους κανόνες και θέτει τις βάσεις για την πολυπόθητη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας γίνονται συζητήσεις μεταξύ των φορέων παραγωγής και της πολιτείας σε σημαντικά θέματα που αποφασίζονται από πριν και είναι διαφο-ρετικά κάθε χρόνο. Παράλληλα, αναπτύσσονται καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις για να δώ-σουν τη δυνατότητα έκφρασης στους νέους ανθρώπους και να δημιουργήσουν μια διασκεδαστική ατμόσφαιρα.

Τη μεγάλη δύναμη του φεστιβάλ αποτελούν οι 100-120 εθελοντές, με πρώτο εθελοντή τον υ-πογράφοντα την επιστολή, που εργάζονται με ζήλο και μεράκι προκειμένου η προσπάθεια να έχει κάθε χρόνο και καλύτερα αποτελέσματα.

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας προσκαλέσω να πάρετε μέρος στο φεστιβάλ, κατά προτίμηση με εκθέματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών σας. Θα ήταν ευχαρίστησή μας να παραχωρήσουμε δωρεάν, σε σας και τους φοιτητές σας, περίπτερο στην έκθεση νέων τεχνολογιών του εν λόγω φεστιβάλ. Είναι σίγουρο ότι η δυνατότητα να εκθέσουν οι φοιτητές σας τις δημιουργίες τους θα τους έδινε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και σε εσάς μια εξαιρετική ευκαιρία να διαφημίσετε τις μεταπτυχιακές σας σπουδές.

Από φέτος η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ αποφάσισε να εντάξει στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, μεταξύ άλλων, και έναν διαγωνισμό νέων τεχνολογιών. Ο διαγωνισμός αυτός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13-10-2017 και αφορά στη δημιουργία ενός αυτοκινούμενου οχήμα-τος που θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή σε ένα λευκό φόντο (Line Follower) και θε είναι δύο επιπέδων δυσκολίας.

Το πρώτο επίπεδο αφορά στην κατασκευή οχήματος με την χρήση του πακέτου LE-GOMINDSTORMS ή Arduino και ArduBlock και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνα-σίων και Λυκείων.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά στην κατασκευή με οχήματα που μπορούν εύκολα να βρεθούν στην αγορά και απευθύνεται σε φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα ηλεκτρο-νικά ανίχνευσης μαύρης γραμμής και οι κάρτες των μικροελεγκτών θα δημιουργηθούν εξ ολοκλήρου και θα προγραμματιστούν από τους διαγωνιζόμενους.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικές μόνο απ’ τις καταθέσεις απόψεων στο βιβλίο επισκέψεων των εκπροσώπων των σχολείων, 3.500 μαθητές από 40 σχολεία από 10 νομούς της Μακεδονίας, που αφορούν στο 7ο Φεστιβάλ:

2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Μια σπουδαία προσπάθεια, που ενθουσιάζει τους μαθητές, παράλληλά με τη γνώση που τους προ-σφέρει, ανοίγοντας δρόμους για το παρόν και το μέλλον. Και όλα αυτά συνδυάζονται σε μια άριστη διοργάνωση. Συγχαρητήρια!

12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Θερμή υποδοχή από τους εθελοντές. Η έκθεση είχε σπουδαία εκθέματα. Καταπληκτική εμπειρία. Μπράβο για την υπέροχη δουλειά! Μας άρεσε πολύ η όλη δουλειά. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν. Ευχα-ριστούμε πολύ!

18ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, με καταπληκτική ξενάγηση, πάρα πολλά εντυπωσιακά εκθέματα. Μας άρεσε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε!

1ο Δημοτικό Σχολείο Περάμου

Πραγματικά πολύ σπουδαία δουλειά με αξιόλογες κατασκευές φοιτητών με την εποπτεία των καθη-γητών τους. Θερμά συγχαρητήρια!!!!

3ο Γυμνάσιο Καβάλας

Πολύ αξιόλογη προσπάθεια και φιλική προσέγγιση στους μαθητές. Ευχαριστούμε πολύ!

4ο Γυμνάσιο Καβάλας

Συγχαρητήρια για την οργάνωση και τις πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες εργασίες που παρουσιά-ζετε. Ήταν όλα πολύ ωραία! Πολύ ωραία εμπειρία!

Μουσικό Γυμνάσιο Καβάλας

Συγχαρητήρια και πάλι! Για μια ακόμη φορά φέρατε τους μαθητές μας κοντά στην πληροφορικής και την ταχνολογία.

5ο Γυμνάσιο Δράμας

Συγχαρητήρια για την εφευρετικότητα και την ξενάγηση νέων ανθρώπων που μας εντυπωσιάζουν συνεχώς για την αγάπη τους στο αντικείμενο που σπουδάζουν και όχι μόνο. Ευχαριστούμε!

6ο Γυμνάσιο Δράμας

Ενδιαφέροντα εκθέματα, ωραία ξενάγηση, πολύ καλή οργάνωση. Ευχαριστούμε!

Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ξάνθης

Συγχαρητήρια για την άριστη διοργάνωση , για τις κατασκευές. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξε-νία.

2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής

Πολύ καλή ευκαιρία δίνεται στους μαθητές να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την τεχνολογία. Συνε-χίστε την προσπάθεια και θα σταθούμε αρωγοί στο έργο σας. Επιζητούμε τη συνεργασία μαζί σας γιατί μόνο έτσι θα οδηγηθούμε στην ανάπτυξη. Μια πολύ ωραία προσπάθεια που ενθουσίασε τους μαθητές. Σας περιμένουμε.

5ο Γυμνάσιο Σερρών

Ιδιαίτερη σύγχρονη και ενδιαφέρουσα δράση. Ευγενέστατη και οργανωμένη παρουσίαση και ξενά-γηση.

1ο Γυμνάσιο Χορτιάτη-Ασβεστοχώρι

Ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Μπράβο σε φοιτητές καθηγητές.

1ο ΓΕΛ Καβάλας

Κάθε χρονιά θαυμάζω τη δουλειά και τον ενθουσιασμό σας. Συγχαρητήρια! Καλή επιτυχία.

5ο ΓΕΛ Καβαλάς

Μπράβο σε όλους τους συντελεστές των δημιουργιών και των παρουσιάσεων! Υποδείγματα επινοη-τικότητας, εφευρετικότητας και στοχευμένης εργασίας!

3ο ΓΕΛ Ξάνθης

Στο φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά πολλές αξιό-λογες εργασίες ρομποτικής. Το μεράκι και η προσωπική προσπάθεια είναι πηγή έμπνευσης για μας και τους μαθητές μας. Εξαιρετική ήταν επίσης και η οργάνωση και η φιλοξενία. Ευχαριστούμε!

Μειονοτικό Λύκειο Κομοτηνής

Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Έδωσε νέες ιδέες στους μαθητές μας για καινούργιες δημιουργίες. Ευ-χαριστούμε πολύ!

2ο ΓΕΛ Σερρών

Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Συνεχίστε να εμπνέεται τα παιδιά μας.

1ο ΓΕΛ Κιλκίς

Πολύ ενδιαφέρον για άλλη μια χρονιά το Φεστιβάλ. Συγχαρητήρια στα νέα και φρέσκα μυαλά για τις καινοτομίες! Πολύ καλή και η διοργάνωση! Η επίσκεψη του σχολείου μας έχει γίνει θεσμός!

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καβάλας

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια!!! Ενδιαφέροντα εκθέματα. Ευχαριστούμε πολύ για τη θερμή υποδοχή και την ξενάγηση.

2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης

Μπράβο σε όλα τα παιδιά της έκθεσης για τις εργασίες τους. Πολύ καλή δουλειά!

 

 

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Δημήτρης Πογαρίδης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

 

Καθηγητής Δημήτριος Πογαρίδης

Διευθυντής

Τηλ - Fax: +302510462612

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://ii-st.teikav.edu.gr/pogaridis/website/

http://www.youtube.com/user/dimpogaridis

Global Host

Τo Global Host είναι μία πρωτοβουλία που σου δίνει την δυνατότητα να φιλοξενήσεις έναν εθελοντή από το εξωτερικό που έχει έρθει στην χώρα μας για να φέρει αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία. 

Μέσα από το πρόγραμμα θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις μία διαφορετική κουλτούρα αλλά και εσύ με την σειρά σου να μάθεις στον εθελοντή τον ελληνικό πολιτισμό μέσω της καθημερινότητας σας.

Μάθε περισσότερα για αυτό κάνοντας την αίτηση σου εδώ: http://bit.ly/MeetGlobalHost

--
Konstantinos Iliopoulos
Vice President of Marketing and Communications 2017-2018


in University of Piraeus
Theatrou 89 str. | Piraeus | (+30) 2117509047-8
Find Us: Website | Facebook 

Personal Information
Phone: (+30) 6930930269
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skype: kostas6690

British Council, Σεμινάριο: Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία

Με χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το Σεμινάριο με θέμα «Φοιτητική Ζωή στη Βρετανία».

 

Δίνεται η ευκαιρία σε όσους επέλεξαν τη Βρετανία για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, πριν την αναχώρησή τους, να ενημερωθούν για όλους τους τομείς της φοιτητικής ζωής.

 

  • Στέγη και διαμονή, μέσα μεταφοράς, έξοδα διαβίωσης, τραπεζικές συναλλαγές, ιατρική περίθαλψη, βρετανική κουλτούρα

 

  • Μέθοδοι διδασκαλίας, τεχνικές γραφής εργασιών/παρουσιάσεων, βιβλιογραφία

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ημερομηνίες, το χώρο διεξαγωγής καθώς και το πρόγραμμα, μπορείτε να αντλήσετε από την παρακάτω ιστοσελίδα

 

https://www.britishcouncil.gr/events/living-and-studying-uk-seminar

Σπουδές στην Ιαπωνία: Οδηγός υποτροφιών για ξένους

Έναν πολύ χρήσιμο οδηγό για τις υποτροφίες που προσφέρονται σε όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ιαπωνία διαθέτει ο οργανισμός JASSO (Japan Student Services Organization) του Ιαπωνικού Υπουργείου Παιδείας.

Όπως θα δείτε υπάρχουν πολλές υποτροφίες για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε τις σπουδές σας στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία των αιτήσεων:

– Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT)
– Υποτροφίες του Japan Student Services Organization (JASSO)
– Υποτροφίες από τοπικές Κυβερνήσεις και Οργανισμούς (Δήμους, Νομαρχίες κ.α.) και Διεθνείς Ενώσεις (Local International Associations)
– Ιδιωτικά Ιδρύματα και Οργανισμοί

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό σε pdf
«Scholarship for International Students in Japan 2017-2018»

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε και το «Student Guide to Japan» με πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιαπωνία.

Αιτήσεις για τις 400 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΕΥΔΑΠ

Αιτήσεις για τις 400 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΕΥΔΑΠ

Το οικονομικό βοήθημα για κάθε φοιτητή/τρια θα ανέρχεται μηνιαία στο ποσό των 456,60

€ και η εργοδοτική εισφορά για ασφάλιση ατυχήματος σε ποσοστό 1 % επί του τεκμαρτού

ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης θα βαρύνει την Εταιρεία.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19222/24.05.2017 απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, θα

απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017 τετρακόσιους (400) φοιτητές/

τριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση

γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στην ΕΥΔΑΠ θα υποβληθούν από την Τρίτη 06.06.2017 έως και την Παρασκευή 09.06.2017. κατά τις ώρες 08.00 - 14.00 στην Υπηρεσία Προσωπικού της Εταιρείας (Ωρωπού 156, Γαλάτσι τηλ. 210 2144075, 210 2144225 &210 2144125). Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτηση θα προσκομίζουν και πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (τελευταίου διμήνου) από τη Σχολή στην οποία φοιτούν.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400), η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 16.06.2017, ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων, Ωρωπού 156 Γαλάτσι.

http://praktikh.gr/index.php?page=item&id=729

Προκήρυξη θέσης εργασίας για το Πολιτιστικό Τμήμα της Ιαπωνικής Πρεσβείας

Θέση εργασίας προκήρυξε το Πολιτιστικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα (Εθνικής Αντιστάσεως 46, Χαλάνδρι, Αθήνα).
Δηλώσεις ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της Πρεσβείας

Αεροπορική Βιομηχανία ΩΜΕΓΑ

Webinar: Goethe University Frankfurt and DAAD Greece

Στις 14 Ιουνίου 2017, 17:00-18:30 ελληνική ώρα, το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης θα παρουσιάσει μέσω Webinar τα προγράμματα σπουδών του, συγκεκριμένα τα Μεταπτυχιακά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο πρόγραμμα υποτροφιών „Goethe Goes Global“. Το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης συγκαταλέγεται στα καλύτερα πανεπιστήμια της Γερμανίας και ταυτόχρονα ελάχιστα της χώρας που διαθέτουν προγράμματα υποτροφιών και στηρίζει ιδιαίτερα μέσα από αυτές τις ερευνητικές συνεργασίες με επίλεκτους ερευνητές παγκοσμίου βεληνεκούς.

Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://register.gotowebinar.com/register/1070087980160341762

Συγκεκριμένα, στο διάστημα της πενταετίας 2016-2020 προβλέπεται να δίνονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και των ακαδημαϊκών ανταλλαγών 20 υποτροφίες ανά έτος που καλύπτουν το ποσό των 1000€ μηνιαίως για 2 χρόνια (συνήθης διάρκεια των μεταπτυχιακών στη Γερμανία), σε άτομα που απώτερο σκοπό έχουν την έρευνα. Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε από τον manager του International Office του Πανεπιστημίου, Dr. Mathias Diederich ο οποίος και θα διεξάγει την διαδικτυακή παρουσίαση του Webinar στις 14 Ιουνίου. Στη συνέχεια, θα σας δώσει κάποιες εντυπώσεις για τη ζωή μιας μεταπτυχιακής φοιτήτριας στη Φρανκφούρτη η ακαδημαϊκή σύμβουλος του γραφείου της DAAD στην Αθήνα, Φρύνη Μπαγλατζή. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν σε αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα „Goethe Goes Global“ θα βρείτε και στη σχετική ιστοσελίδα:

http://www.goethe-university-frankfurt.de/58572942/Goethe-Goes-Global-Master-Scholarships

 

Το event στο facebook θα το βρείτε στο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/events/1847752932153981/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&hc_ref=PAGES_TIMELINE

 

Promotion Global Volunteer | AIESEC in Piraeus

Είσαι στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος των σπουδών σου; Θέλεις να κάνεις ένα διάλειμμα από την θεωρία του Σχολής; Τι θα κάνει αυτό το καλοκαίρι διαφορετικό;

 

Το Global Volunteer σου δίνει την δυνατότητα να ζήσεις 6-8 εβδομάδες στο εξωτερικό ως εθελοντής σε ένα πρόγραμμα πρακτικής εμπειρίας! Μέσα από το πρόγραμμα θα αναπτύξεις soft skills όπως public speaking, time management και πολλά άλλα που θα σε βοηθήσουν στην μετέπειτα ζωή σου!

 

Η διαδικασία των αιτήσεων λήγει στις 25 Μαϊου.

 

Μην αφήσεις αυτό το καλοκαίρι να είναι σαν όλα τα άλλα!

Μάθε περισσότερα εδώ: bit.ly/MeetGlobalVolunteer

 

 
 

--

Konstantinos Iliopoulos
Vice President of Marketing and Communications 2017-2018


in University of Piraeus
Theatrou 89 str. | Piraeus | (+30) 2117509047-8
Find Us: Website | Facebook 

Personal Information
Phone: (+30) 6930930269
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Skype: kostas6690

 
Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually