Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις Τεύχος 137 - Οκτώβριος 2018

Αγαπητοί αναγνώστες,

 

To νέο τεύχος του μηνιαίου περιοδικού «Ευρωπαϊκές Ειδήσεις», είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο http://eoc.org.cy/assets/files/Europaikes%20Eidiseis/2018/10-2018-EL.pdf  το οποίο εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.

 

Σε αυτό το τεύχος διαβάστε:

 

Τα νέα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου

 • Έργο InART2DiverCity

 

Τα νέα των μελών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου

 • Συνέδριο με τίτλο «Πολιτική Συνοχής: Υποστήριξη στην Κοινωνία και τις ΜμΕ» από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις και το πρόγραμμα In4COHESION.
 • Διεθνές Συνέδριο CLIMATICO 2019 - Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο: Επιπτώσεις και Προκλήσεις στη Γεωργία, Τρόφιμα και Υγεία
 • Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE) έχει ανακοινώσει πέντε (5) θέσεις Αρχηγού Ερευνητικής Ομάδας (Research Team Leader) (πλήρους απασχόλησης)

 

Έρευνα και Καινοτομία

 • Πιλοτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας επενδύει 124 εκατομμύρια ευρώ σε 38 νέα καινοτόμα σχέδια υψηλού κινδύνου
 • Η ΕΕ ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη για 12 ερευνητικές αποστολές και 13 εταιρικές σχέσεις στον τομέα της βιομηχανίας
 • Έξι ηγέτες στον τομέα της επιστήμης της ΕΕ ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πιέσουν για μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την επιστήμη «αριστείας» από την ΕΕ
 • Η ΕΕ εγκαινιάζει μεγάλο κβαντικό έργο ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να υπερκεράσει την πρόοδο στις ΗΠΑ και την Κίνα

 

Υγεία

 • eHealth Hub Platform

 

Περιβάλλον και Ενέργεια

 • Μια νέα στρατηγική βιοοικονομίας για μια βιώσιμη Ευρώπη
 • Κλιματική αλλαγή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Breakthrough Energy, του Bill Gates, εγκαινιάζουν 100 εκατομμύρια επενδυτικά κεφάλαια καθαρής ενέργειας
 • Πρόγραμμα LIFE: Τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από επενδύσεις ύψους ένος τετάρτου δισεκατομμυρίου για το περιβάλλον, τη φύση και την κλιματική αλλαγή

 

Θεσμικά

 • Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο
 • Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για 2017

 

Τα νέα του Enterprise Europe Network

 • Η Επιτροπή ανταμείβει τις πιο καινοτόμες ΜΜΕ που επωφελούνται από την υποστήριξη του Enterprise Europe Network

 

Εκδηλώσεις

 • Εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης
 • Άλλες εκδηλώσεις για το μήνα Δεκέμβριο 2018

 

Για την εξυπηρέτηση των μη ελληνόφωνων συνεργατών του, η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: http://eoc.org.cy/assets/files/Europaikes%20Eidiseis/2018/10-2018-EN.pdf

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και σας ζητούμε να μας δώσετε την έγκρισή σας για αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που αφορούν νέα, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες μας. Αν θέλετε να συνεχίσετε να παίρνετε νέα από εμάς, συμπληρώστε τη δήλωση συναίνεσης η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/kuy6lVcZCUbQ1FS33

 

Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου,

www.eoc.org.cy

 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,

2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος

T. +357 22 894278

E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Rue du Luxembourg 3,

B-1000 Brussels, Belgium

T. +32 (0) 2 280 22 85

E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΑΘΗΝΑ

Πρεσβεία Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα

Ξενοφώντος  2A,

105 57 Αθήνα, Σύνταγμα

Ελλάδα

T. +30 210 373 4833

E. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually