Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις

2 νέες θέσεις εργασίας System Administrator στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Δυο νέες θέσεις έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθούν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης:

 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του  ΕΑΑ  Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού System Administrator με ειδίκευση στη διαχείριση, των υπολογιστικών συστημάτων και υποδομών λήψης δορυφορικών δεδομένων και επεξεργασίας των δεδομένων των για τις επιχειρησιακές ανάγκες προγραμμάτων παρατήρησης και παρακολούθησης δυναμικών φαινομένων (EFFIS, EMS, FIREHUB), κλπ, που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, με κωδικό θέσης: ΠΕAS3. Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού System Administrator, που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, με κωδικό θέσης: ΠΕAS1 στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «EUROGEOSS Showcases: Applications powered by Europe (E-SHAPE) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

 

 

 

Theodora (Dora) Perrou
Research Associate

National Observatory of Athens (NOA)
Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS)
Ioannou Metaxa & Vas. 
Pavlou, Penteli15236 
T: + 30 210 8109109
EThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.astro.noa.gr

www.beyond-eocenter.eu

Joomla 1.5 Templates: by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually