Τμ. Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

Στόχοι μας... οι Ανάγκες σας

Ανακοινώσεις

Γενικές Ανακοινώσεις

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. 

Προϋπολογισμός της Δράσης

120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α:  Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ύψος επιδότησης 

25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 
Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια
 • να δεσμεύονται ότι λειτουργούν ή ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Επιδοτούμενες δαπάνες 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Μεταφορικά μέσα
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Προβολή/Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών  και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Επισήμανση 

Δεν είναι δυνατή η σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ) με εταίρο την προηγούμενη επιχείρηση ή τους εταίρους/μέτοχους αυτής για την εκμετάλλευση του ιδίου καταλύματος/σήματος λειτουργίας.

Ηλεκτρονική υποβολή

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ. 

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 18/12/2017 έως 28/03/2018

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 πμ. έως τις 5.00 μμ

Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 8.00 πμ έως τις 7.00 μμ. 

Εmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Εταίρων: www.efepae.gr

MA.S.TΕ.R GROUP - Τμήμα Διοικ. Επιχ/σεων

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας δημιουργήθηκε η ερευνητική ομάδα MA.S.TΕ.R Group (Management Science and Technology Research Group). Η λειτουργία της ερευνητικής ομάδας επικεντρώνεται κατά κύριο στις ακόλουθες κατευθύνσεις. Την διεξαγωγή έρευνας, την παραγωγή και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας και τέλος την ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων του τμήματός μας.

 

Στα πλαίσια της τελευταίας κατεύθυνσης δημιουργήθηκε η σελίδα της ομάδας μας στο Facebook. Μέσα από τη σελίδα μας θα έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε συνεχώς για δωρεάν συμμέτοχη σε συνέδρια, συμπόσια, φεστιβάλ, ημερίδες, εσπερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια σε διάφορους τομείς της διοικητικής επιστήμης και των νέων τεχνολογιών.

 

Κάνοντας Like στην σελίδα μας θα έχετε την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να γνωρίζεται τις δυνατότητες συμμετοχής σας σε δωρεάν εκδηλώσεις οι οποίες θα σας προσφέρουν νέες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ικανές να σας βοηθήσουν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλων που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα της κρίσης. Μπορείτε να αναζητήσετε την σελίδα μας στο Facebook πληκτρολογώντας Master Group-Ερευνητική Ομάδα ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

 

Ευελπιστώντας ότι το μήνυμα μου θα τύχει της ανάλογης ανταπόκρισης από μεριά σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένω στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Mε Εκτίμηση

 


Δημήτριος Δρόσος B.A, M.B.A,
PhD
Επίκουρος Καθηγητής 

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑνΕΚ 10/11/2017

Ενημέρωση ΕΠΑνΕΚ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." alt="Επικοινωνήστε με το ΕΠΑνΕΚ" target="_blank" /> Το ΕΠΑνΕΚ στο Facebook Το ΕΠΑνΕΚ στο Twitter Το ΕΠΑνΕΚ στο Linked In

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑνΕΚ 10/11/2017

Νέα και Ενδιαφέροντα

Έναρξη της τελευταίας (3ης) περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄Κύκλος)
 
Νέα Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
 
Το μήνυμα αυτό εστάλη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΠΑνΕΚ τηλεφωνικά στο 801-1136-300 τις ώρες 8.00 π.μ. μέχρι 7 μ.μ., ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση, πατήστε εδώ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Έναρξη 3ης περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)


Έναρξη 3ης περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη της 3ης περιόδου υποβολής για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολές προτάσεων: 13.12.2017

Υπενθυμίζουμε ότι η δράση στοχεύει  στην ενίσχυση των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Το ύψος χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να φτάσει τις 50.000 € και καλύπτεται το 100%  της αξίας των δαπανών.

Οι υποβολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr

 
www.ependyseis.gr
Ο δικτυακός τόπος www.ependyseis.gr αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και ...

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν, να επεξεργαστούν και να οριστικοποιήσουν νέο επενδυτικό σχέδιο ή να επεξεργαστούν αυτό που είχαν ξεκινήσει και δεν είχαν οριστικοποιήσει στις προηγούμενες περιόδους υποβολών.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορίασχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:  

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τονΕΦΕΠΑΕ (http://www.efepae.gr)  και τους κατά τόπους Εταίρους του.

Παρακαλούμε για την περαιτέρω προώθηση της σχετικής  πληροφόρησης για την ανοικτή περίοδο υποβολής, σε τυχόν φορείς, μέλη και  λοιπούς αποδέκτες του πεδίου ενημέρωσής σας.

Με εκτίμηση,

 

Γραφείο Πληροφόρησης EYΔ ΕΠΑνΕΚ

 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

 

Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

T - 801 11 36 300

www.antagonistikotita.gr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) InvestEU Portal

Η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και είναι σχεδιασμένη για τη στήριξη των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.


Η πύλη προσφέρει σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς υλοποίησης έργων με έδρα εντός της ΕΕ ένα χρήσιμο μέσο για την ενίσχυση της προβολής των επενδυτικών έργων τους με την απλή συμπλήρωση και υποβολή δελτίου έργου. Η ΕΠΕΕ θα αναδείξει τα εν λόγω έργα με τρόπο δομημένο και φιλικό προς τον χρήστη, προσελκύοντας έτσι επενδυτές από όλον τον κόσμο, οι οποίοι θα είναι σε θέση να ενισχύσουν τους διαύλους τους με περισσότερα ευρωπαϊκά έργα.
Για περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ΕΠΕΕ, επισκεφθείτε τη σελίδα Πληροφορίες και Υποστήριξη

 

https://ec.europa.eu/eipp/desktop/el/about.html

 

 

EURASHE newsletter - October 2017

 

EURASHE newsletter - October 2017

 

 

 

Picture: CC BY-SA 3.0 Rititaneves 
 

'Smart solutions for the regions: UAS applied R&I increasing regional cooperation' a few places left!


EURASHE will organise a seminar on applied research and regional development in Porto (Portugal) on 16-17 November 2017. The seminar topics include e.g. Smart specialisation platform S³ for higher education Institutions, indicators on measuring the innovation capacity of HE, cooperation between higher education and regional actors and synergies between Horizon 2020 and structural funds.

 

Reserve your place in the seminar now by clicking the link below! 

 

 

 

Picture: CC by-nd by Mike Beales

Call for contribution and registrations for

EURASHE 28th Annual Conference in Tallinn (Estonia) on 19-20 April 2018 are open! 


The call for contributions and registrations for EURASHE 28th Annual Conference in Tallinn (Estonia) on 19-20 April 2018 are now open. The title of the conference is 'Partnerships for a Digital Future - Strategic role of professional higher education for society'. It will be a two-day conference focusing on e.g. the role and potential of universities of applied sciences, innovative approaches in teaching and learning, challenges brought by digitalisation and new competences and strategic partnerships with the world of work to support further development of PHE. 

 

Please share the links with your networks. Early bird fee available until 30 November 2017! 

 

 

EURASHE events in Brussels mid-October: Quality assurance community of practice and Round Table on Teaching & Learning

 

EURASHE organised multiple events in Brussels during 11-12 October. The events included EURASHE Quality assurance community of practice, quality of HE working group meeting and Board meeting on Wednesday11 October. They were followed by EURASHE working group meetings on Employability & LLL and RDI, a Round Table on Teaching & Learning, Workshop on policy towards the Paris Ministerial Conference and the EURASHE General Assembly on Thursday 12 October. 

 

 

EURASHE 2nd UAS Leadership Forum

 

EURASHE organised the second UAS Leadership Forum in Brusssels on Wednesday 11 October.   The forum is a platform for mutual sharing of views and experience regarding key strategic issues between presidents, rectors, vice-rectors and general directors of European universities of applied sciences.

 

The Forum discussions were preceded by presentations from Adam Tyson, head of unit at DG EAC, European Commission and Maria da Graça Carvalho, member of the Unit "Scientific Advice Mechanism" of the DG RTD, European Commission.

 

 

EURASHE Committee for Strategic Advice

 

EURASHE Committee for Strategic Advice met in Brussels on 19 September in Brussels to discuss draft framework of EURASHE strategy, key issues for the policy paper for the Ministerial conference in 2018 and provided their input for the concept and focus of the EURASHE 2018 Annual conference, especially on topics of joint interest for academic community and the world of work. 

 

The committee also welcomed two new members joining the meeting for the first time; 

 

 

 

Picture: CC by-nc-nd by Ton Nolles

EURASHE consultation for policy paper for the Paris Ministerial Conference 2018

 

EURASHE is drafting an overarching policy paper which will feed into the Bologna ministerial conference in March 2018. You can participate in the policy paper by submitting 2-4 most important issues addressing barriers, challenges, opportunities, drivers for further development of professionally oriented higher education and its role within the system with a short description/comment for policy. 

 

The final messages should address primarily the European Commission, governments and/or other stakeholders in order to make steps towards full release of the PHE potential and contribution to the society.

 

 

 

 

UAS4EUROPE survey for institutions

 

EURASHE has launched together with the UAS4EUROPE network a survey gathering data from institutions on collaboration with the world of work and applied research. The survey will only take a few minutes to reply.

 

The results of the survey will be used anonymously as the basis for future policy advocacy for the network.  

 

 

 

 

EURASHE supports the Erasmusx10 campaign 

 

The Lifelong Learning Platform ( LLLP ) with members and partners of the Erasmus+ Coalition have launched a structured campaign to ask decision makers to increase the budget of the Erasmus+ Programme ahead of the next MFF negotiations. 

 

The Erasmusx10 campaign aims at gathering transnational support and increasing commitment from EU and national representatives in reinforcing the programme. You are invitatied to sign it, promote ithe campaign and ask your networks and students to join and stand for the enhanced opportunities for successful international exchange within the further Erasmus+ opportunities.

 

Please, sign the petition here to support enhanced capacity for internationalisation and invite people and students within your networks to join in the initiative. 

 

 

 

From EURASHE members

 

TEI of Western Greece in EUF OpenSpace 2017Technological Educational Institute of Western Greece (TEIWEST) had the opportunity to participate actively in the EUF Open Space 2017, a project incubation event that gives participants the opportunity to find out more about EU funding opportunities, discuss their own project ideas with colleagues from across Europe, and plan the next steps for submitting and managing project applications.

 

 

TEIWEST as keynote speaker Erasmus for Young Entrepreneurs network meetingEurochambres organised the 20th Networking Meeting of the European Network of IOs of the Programme in Athens on 5-6 October 2017. TEI of Western Greece participated as a guest organization active in the regional business ecosystem of Western Greece to present its actions at the open event.

 

 

 

 

 

 

Stay connected

Follow us on Twitter  Like us on Facebook  View our profile on LinkedIn View our videos on YouTube  View our photos on flickr

Disclaimer

 

Supporting Professional Higher Education in Europe

EURASHE, Ravensteingalerij 27/3, 1000 Brussels, Belgium
tel: 0032 2 211 41 97, fax: 0032 2 211 41 99, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.eurashe.eu

 

 

 

 

 

EURASHE, Ravensteingalerij 27/3, Brussels, 1000 Belgium

 

 

 

Sent by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in collaboration with

 

How to Write a Job Application When You’re Switching Careers

 

Looking to switch careers? Here’s how to update your résumé and cover letter in order to land a role in a different industry.

 

View this email in your web browser.   Add This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to your contacts.

 

 

How to Write a Job Application When You’re Switching Careers

 

 

 

 

 

Looking to switch careers? Here's how to update your résumé and cover letter in order to land a role in a different industry.

 

 

 

 

 

Read More

 

 

 

 

 

How to Ace McKinsey's Fit Interview

 

The world's most prestigious consulting firm takes the fit interview just as seriously as its case questions. Here are three tips on how to ace it, from a former McKinsey manager. Read more...

 

 

 

 

 

How to Answer “Gotcha” Questions in a Legal Job Interview

 

We dive deep to tell you how to answer some of the most challenging interview questions a lawyer might face, from “What are your greatest weaknesses?” to “Why weren’t you on your school’s law review?” Read more...

 

 

 

 

 

5 Details You Must Include in Your Interview Thank-You Note

 

Here are the details you need to include in your thank-you note to make a positive impression on your interviewer and distinguish you from other candidates. Read more...

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?Subject=Question%20for%20Ask%20Vault"> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Email your career question to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and we’ll answer it in a blog.

 

Why Work Here

 

Deloitte Southeast Asia

Simon-Kucher & Partners Europe

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Cravath, Swaine & Moore LLP

 

 

© 2017 Vault.com, Inc.

 

Connect with Us!

 

Questions? Email Customer Support at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
For media inquiries, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Delivered by: Vault, Inc. 132 West 31st Street, 16th Floor, NY 10001 USA Privacy Policy
If you'd prefer not to receive these emails, you can unsubscribe here.
 
 

 

[Dialogos-RDT] Dialogos-RDT. Newsletter Gallo-Ellinikis Epistimonikis Synergasias - Noemvriou 2017

 

Το TμήμαΕπιστημονικής & Πανεπιστημιακής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει το ενημερωτικό δελτίο του, το οποίο βρίσκεται συνημμένο σε μορφή PDF, στα ελληνικά και τα γαλλικά.
 
 
Περιεχόμενα:

1.- Κύκλος «Σύγχρονη σκέψη»,
Διάλεξη του Pierre Rosanvallon: "Τα διακυβεύματα της δημοκρατίας στον 21ο αιώνα",07.11.2017, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Συνημμένη πρόσκληση)

2. – Ελληνογαλλικές Συζητήσεις της Θεσσαλονίκης: " Φταίει η Ευρώπη;",08.11.2017, Τελλόγλειο  Ίδρυμα Τεχνών A.Π.Θ, Θεσσαλονίκη (Συνημμένη αφίσα)

 

3. - Κύκλος «Αειφόρος ανάπτυξη»: Ημερίδα «Έξυπνες πόλεις: από τον σχεδιασμό στην πράξη,  10.11.2017, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων(Συνημμένη πρόσκληση)

 

 

4. –Κύκλος «CNRS» Διάλεξη του Jean-Pierre Sauvage"Από τη χημική τοπολογία στις μοριακές μηχανές", 28.11.2017, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

 5. – Κύκλος «ΤαRendez-Vous Campus France» Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία , 29.11.2017,  Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

6. – Προγράμματα διεθνούς κινητικότητας του Iδρύματος FondationMaisondessciencesdelhomme (FMSH)  Πρόγραμμα « Directeursd’étudesassociés»

 

7.  Ίδρυμα MarcdeMontalembert – Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (INHA), Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2018

 

8.  - Γαλλικό Ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων. Προγράμματαυποτροφιών


Επίσης :
 

  p1.png

 

 


p3.png

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/PROGRAMME: https://www.mazinnov.com/stay-informed/events/151-agenda

Le Service de Coopération Universitaire et Scientifique de l’Ambassade de France a le plaisir de vous transmettre sa lettre d' information PDF, ci-jointe, en français et en grec.

 
Sommaire:

1. - Cycle Pensée contemporaine: Conférence de Pierre Rosanvallon, Les enjeux de la démocratie au XXIe siècle, 07.11.2017, Institut Français de Grèce (Invitation ci-jointe)

2. – Conversations franco-helléniques de Thessalonique : « La faute à l’Europe ? » 08.11.2017, Fondation Tellogleio, 159A Saint-Dimitri, Thessalonique (Affiche ci-jointe)

 

3. - Cycle Développement durable : Séminaire « Villes intelligentes : de la conception à la mise en œuvre » , 10.11.2017 | Technopolis Villed’Athènes (Invitation ci-jointe)

 

4. – Cycle CNRS : Conférence de Jean-Pierre Sauvage « De la topologie chimique aux machines moléculaires » 28.11.2017, Mégaron - Palais de la musique

 

5. –Cycle Les Rendez-Vous Campus France : Les études de Master en France, 29.11.2017, Institut Français de Grèce

6. - Programmes de mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) Programme des Directeurs d’études associés (DEA)

 

7. Fondation Marc de Montalembert – Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), Appel à candidatures 2018

 

8. - Fondation Sciences Mathématiques de Paris. Programmes de bourses

Attachments:
Download this file (Dialogos novembre.pdf)Dialogos novembre.pdf[ ]07-11-2017
Download this file (JQuatremer (WEB)- 8 Nov 2017.jpg)JQuatremer (WEB)- 8 Nov 2017.jpg[ ]07-11-2017
Download this file (Rosanvallon_Webinvit.jpg)Rosanvallon_Webinvit.jpg[ ]07-11-2017
Download this file (Villes_Intelligentes_Webinvit.jpg)Villes_Intelligentes_Webinvit.jpg[ ]07-11-2017

Δελτίο Τύπου NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon -Τα αποτελέσματα-

NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon -Τα αποτελέσματα-  
 
View in browser
 
 

Δελτίο Τύπου
NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon

-Τα αποτελέσματα-
 
 
 
Με μεγάλη επιτυχία παραγματοποιήθηκε στις 20–22 Οκτωβρίου ο 2ος μαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών σε θέματα οικονομικών συναλλαγών NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon.
 
Στον μαραθώνιο συμμετείχαν 70 διαγωνιζόμενοι σε 18 ομάδες και για τρεις μέρες με τη βοήθεια 60 έμπειρων μεντόρων υλοποίησαν πρωτότυπες εφαρμογές στο πεδίο του fintech.
 
 
Την Κυριακή το απόγευμα οι ομάδες παρουσίασαν τις εφαρμογές τους στην κριτική επιτροπή και στο κοινό, με την παρουσία στελεχών της Εθνικής Τράπεζας και των χορηγών. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να βραβεύσει τις ακόλουθες ομάδες.
 
 
Δείτε τις παρουσιάσεις των ομάδων (βίντεο)
 
 
Οι εφαρμογές που διακρίθηκαν στον μαραθώνιο ήταν οι ακόλουθες:
 • 1ο βραβείο: 5.000 ευρώ σε μετρητά από την Εθνική Τράπεζα στην ομάδα CEOs με εφαρμογή με εφαρμογή αυτοματοποιημένου checkout και πληρωμής σε καταστήματα.
 
 
 
 • 2o βραβείο: 3.000 ευρώ σε μετρητά προσφορά της Mastercard στην ομάδα TheDisruptors με εφαρμογή interactive ordering και πληρωμών με χρήση QR codes.
 
 
 
 • 3ο βραβείο: 2.000 ευρώ προσφορά της Mellon Group of Companiesστην ομάδα Bankcraft με εφαρμογή σε Microinvestments.
 
 
 
 • 4ο βραβείο: υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Msc Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα αξίας 2.500 ευρώ, στην ομάδα FINPI με εφαρμογή Roboadvisor για ηλικιωμένους.
 
 
 • 5ο βραβείο: υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Msc στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αξίας 2.500 ευρώ, στην ομάδα PowerRanger με εφαρμογή σε αγορά ενέργειας peer-to-peer.
 
 
 • 6o, 7o και 8ο βραβείο: υποτροφίες μέχρι 3.300 ευρώ έκαστη για τη συμμετοχή νέων επιχειρηματιών στο πρόγραμμα Εrasmus for Young Entrepreneurs, προσφορά της Academy of Entrepreneurship, στις ομάδες Penguins με εφαρμογή blockchain, 404 Not Found με εφαρμογή investment planning assistant και GradeintAscent με εφαρμογή αξιολόγησης εταιριών με βάση social feeds.
 
 
Όλες οι παραπάνω ομάδες που διακρίθηκαν προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση αξιολόγησης του επιχειρηματικού επιταχυντή “be finnovative”.
 
Επίσης, ειδικό βραβείο δόθηκε στην ομάδα i-tefteri με εφαρμογή σε Peer-to-peer payments, η οποία αποτελείται από στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, και οι οποίοι θα βραβευθούν στο πλαίσιο του εσωτερικού διαγωνισμού καινοτομίας της Εθνικής Τράπεζας i-δέα.
 
 
Δείτε τις βραβεύσεις (βίντεο)
 
 
Κατά τη διάρκεια του NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon έγινε αναλυτική παρουσίαση των APIs από την Εθνική Τράπεζα, την Mastercard και την IBM στο API Workshop. Σημειώνεται οτι η Mastercard διέθεσε 4 στελέχη της — μέντορες που ήρθαν από την Σιγκαπούρη και συμμετέχουν στην ανάπτυξη των APIs.
 
 
Δείτε βίντεο από το API Workshop
 
 
Ο Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director της Crowdpolicy, δήλωσε
"Περάσαμε ένα φοβερό τριήμερο με παλμό, γνώση και νέες τεχνολογίες. Είδαμε πολύ υψηλού επιπέδου υλοποιήσεις, οι οποίες μας ενθουσίασαν. Οι χορηγοί μας υποστήριξαν τους συμμετέχοντες με στελέχη τους για τη χρησιμοποίηση APIs και συστημάτων χρήσιμων για τις εφαρμογές."
 
Ο Γιώργος Καραμανώλης, CTO/CIO της Crowdpolicy, δήλωσε
"Το εντυπωσιακό ήταν οτι φοιτητές 20 ετών υλοποιούν σύνθετες τεχνολογίες όπως είναι blockchain networks. Υπήρξε μεγάλη συνεργασία των ομάδων με τους μέντορες και προέκυψαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και περιμένουμε προτάσεις και ομάδες για τον 2ο κύκλο του be finnovative."
 
Πολύτιμη βοήθεια για τη πραγματοποίηση της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι 38 εθελοντές. Το NBG i-bank #fintech2 crowdhackathon διοργανώθηκε με την τεχνολογική υποστήριξη της εταιρίας καινοτομίας Crowdpolicy.
 
 
 
This email was sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
You received this email because you are registered with CROWDPOLICY
 
 
 
© 2017 CROWDPOLICY
 
Free Joomla Templates by JoomlaShack
Template Upgrade by Joomla Visually