Το Περιοδικό δι@σύνδeση

Στα πλαίσια της πληροφόρησης και αμφίδρομης επικοινωνίας που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης με τους χρήστες των υπηρεσιών του και προσανατολισμένο στη συνεχή βελτίωση και ενίσχυση του ενημερωτικού του ρόλου εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό δι@σύνδeση.

Η δι@σύνδeση απευθύνεται τόσο στους φοιτητές, τους αποφοίτους, την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος και τις επιχειρήσεις, όσο και στο ευρύτερο κοινό που βρίσκει ενδιαφέρον στα θέματα και τα νέα που το ηλεκτρονικό περιοδικό καλύπτει.

Περιέχει ενημερωτικά άρθρα που, μέσα από σαφώς καθορισμένες θεματικές ενότητες, αναφέρονται στις λειτουργίες, τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και νέα που αφορούν σε όλους τους επιμέρους τομείς και τις υπηρεσίες του (Συμβουλευτική, Απασχόληση, Εκπαίδευση).

Περιλαμβάνει νέα από το χώρο του Τ.Ε.Ι Πειραιά και της Εκπαίδευσης γενικότερα, τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αλλά και άρθρα πάνω σε ευρύτερα θέματα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.