Η Ομάδα Του Περιοδικού

Εκδότης
Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά


Διεύθυνση
Δρ Γεώργιος Νικολαΐδης


Αρχισυνταξία, Γενική Επιμέλεια
Αλέξανδρος Αλατσατιανός


Συντακτική Επιτροπή
Δρ Γεώργιος Νικολαΐδης
Μαρία Καλτσογιάννη
Χρήστος Τσίτσης


Ομάδα Εργασίας

Δρ Δημήτριος Τσελές
Δρ Γεώργιος Νικολαΐδης
Αλέξανδρος Αλατσατιανός
Μαρία Καλτσογιάννη
Χρήστος Τσίτσης
Αρτέμιος Σιγάλας
Ευγενία Μούλου
Νάσος Στεργιόπουλος