ΠΜΣ στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 15 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Περισσότερα...

Υποτροφίες Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό στον τομέα του Αγροτουρισμού

Ο οργανισμός νεολαίας, Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.), προσφέρει 14 υποτροφίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, διάρκειας 13 εβδομάδων, στον τομέα του Αγροτουρισμού.

Περισσότερα...

Υποτροφίες DAAD για ομαδικά εκπαιδευτικά ταξίδια φοιτητών από την Ελλάδα στη Γερμανία

Η DAAD ανακοίνωσε υποτροφίες για ομαδικά εκπαιδευτικά ταξίδια φοιτητών από την Ελλάδα στη Γερμανία.

Περισσότερα...

Υποτροφίες έρευνας για πτυχιούχους και νέους επιστήμονες από τη DAAD

Η DAAD ανακοίνωσε υποτροφίες έρευνας μικρής διάρκειας [έως 6 μήνες] για πτυχιούχους και νέους επιστήμονες. Σκοπός Διαμονή στη Γερμανία για πραγματοποίηση έρευνας σε γερμανικό πανεπιστήμιο ή εξωπανεπιστημιακό ερευνητικό ίδρυμα, συνήθως στο πλαίσιο εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα ή στη Γερμανία.

Περισσότερα...

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από τα Ελληνικά Πετρέλαια

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα).

Περισσότερα...