Εκτύπωση

Αφιέρωμα στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά


Αντικείμενο Σπουδών

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στην μηχανική και χημική επεξεργασία, φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και της σχεδίασης και βιομηχανικής κατασκευής ενδυμάτων.

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών στους ακόλουθους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Κλωστοϋφαντουργίας:

 • Ανάπτυξη και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών και προϊόντων.
 • Μηχανική, χημική επεξεργασία και εξευγενισμός κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
 • Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
 • Οργάνωση παραγωγικών διαδικασιών και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου.
 • Οργάνωση και διοίκηση  κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και παραγωγή έτοιμου ενδύματος.
 • Εφαρμογή συστημάτων αυτόματου ελέγχου στα διάφορα στάδια παραγωγής.
 • Εμπορία και διαφήμιση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
 • Ασφάλεια εργασίας και προστασία περιβάλλοντος στις μονάδες παραγωγής.
 • Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης και σύνθεσης οικονομικών εργασιών στην Κλωστοϋφαντουργία.
 • Στρατηγικές και πολιτικές στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Κλωστοϋφαντουργία.


Δομή των σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Τα πρώτα 7 εξάμηνα η εκπαίδευση είναι θεωρητική και εργαστηριακή παρέχοντας στους σπουδαστές τόσο γνώσεις γενικού ενδιαφέροντος όσο και γνώσεις κλωστοϋφαντουργίας από όλους τους τομείς της παραγωγής. Το 8ο και τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει έμμισθη  πρακτική άσκηση στο χώρο της βιομηχανίας & το δημόσιο, καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Τα μαθήματα που διδάσκονται χωρίζονται σε γενικής υποδομής και ειδικής υποδομής.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται κυρίως σε παραγωγικές μονάδες του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας, με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και τη δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ικανοτήτων εντόπισης και επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία.

H πτυχιακή εργασία προσφέρει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να ασχοληθεί σε βάθος με τη μελέτη ενός θέματος σχετικού με την ειδικότητα πειραματικά ή με συνθετική εργασία ή σε συνδυασμό των ανωτέρω και με κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και διερεύνηση των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 : Πρόγραμμα σπουδών τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υ

1

Μαθηματικά

Υ

2

Φυσική Ι

Υ

3

Γενική Χημεία

Υ

4

Επιστήμη και Τεχνολογία Ινών

Υ

5

Σχεδίαση  και Διαδικασίες Παραγωγής Πλεκτών Υφασμάτων

Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υ

1

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Υ

2

Φυσικοχημεία

Υ

3

Σχεδιασμός Παραγωγής Γραμμικών Ινοδομών

Υ

4

Τεχνολογία Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος

Υ

5

Χρώμα και Προηγμένες Ίνες

Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υ/Π

1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Υ

2

Κλωστοϋφαντουργικές ίνες

Υ

3

Τεχνολογία Ινών–Νημάτων

Υ

4

Τεχνολογία Υφαντικής

Υ

5

Τεχνολογία Πλεκτικής

Υ

6

Ποιοτικός Έλεγχος

Βαφικής – Εξευγενισμού

Υ

7

Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

Π

8

Κλωστοϋφαντουργική Φυσική

Π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υ/Π

1

Ποιοτικός Έλεγχος

Υφασμάτων – Ενδυμάτων

Υ

2

Αρχές-Πορεία Τυποβαφικής

Υ

3

Ποιοτικός Έλεγχος Νημάτων

Υ

4

Τεχνολογία Παραγωγής Ενδύματος

Υ

5

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Υ

6

Στοιχεία Μηχανών

Υ

7

Αισθητική -Σχέδιο Υφάσματος

Π

8

Ποιότητα και Πιστοποίηση

Π

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υ

1

Έλεγχος Ποιότητας Γραμμικών Ινοδομών

Υ

2

Νέες Τεχνολογίες Πλεκτικής

Υ

3

Σχέδιο Μόδας - Ιστορία και Αισθητική Σχεδίου

Υ

4

Χρωματομετρία και Απομίμηση Αποχρώσεων

Υ

5

Νανοτεχνολογικές Εφαρμογές Βιοπολυμερών

Υ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υ/EY

1

Σχέδιο Δομής Υφαντών Υφασμάτων

Υ

2

Σχεδιασμός Παραγωγής Εξειδικευμένων Γραμμικών Ινοδομών

Υ

3

Τεχνολογία Παραγωγής Προτύπων Ενδύματος

Υ

4

Μεταφορά Μάζας και Ενέργειας σε Βαφικά Συστήματα

Υ

5

Διαχείριση Παραπροϊόντων και Περιβάλλον

ΕΥ

6

Χημεία Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερών

ΕΥ

7

Ηλεκτρονική Σχεδίαση Πλεκτών

ΕΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υ/EY

1

Marketing

Y

2

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Μηχανικής  και Δομής Ινοδομικών Προϊόντων

Υ

3

Σχεδίαση Πολυλειτουργικών - Υψηλών Προδιαγραφών Ενδυμάτων

Υ

4

Αποχρωματισμός και Λεύκανση

Υ

5

Ευφυή Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα και Τεχνολογία Αλληλεπίδρασης

ΕΥ

6

Σχεδιασμός Παραγωγής Εξειδικευμένων Υφαντών Υφασμάτων

ΕΥ

7

Ολοκληρωμένη Κατασκευή Πλεκτού

ΕΥ

8

Ανάπτυξη Συλλογής Ενδύματος

ΕΥ