Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» 08 Νοεμβρίου 2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Διοικητική Των Επιχειρήσεων» 08 Νοεμβρίου 2012
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 07 Νοεμβρίου 2012
Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. «Ιστορική Δημοσιογραφία» Ιονίου Πανεπιστημίου 12 Σεπτεμβρίου 2012
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 03 Αυγούστου 2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιστήμη & Πληροφοριακά Συστήματα» 09 Ιουλίου 2012
Προκήρυξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το TEI Λάρισας 03 Ιουλίου 2012
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Ειδίκευσης στην «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» 03 Ιουλίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» 03 Ιουλίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής» 22 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «MBA Hospitality and Tourism» 13 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική & Πολυμέσα» 13 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα» 08 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» 06 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Τηλεματική» 06 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική» 01 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 01 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Δημογραφία» 01 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» 01 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία» 01 Ιουνίου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc Management in Construction & MSc Structural Design and Construction Management» 29 Μαΐου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» 23 Μαΐου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων» 17 Μαΐου 2012
Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων» 17 Μαΐου 2012
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» 16 Μαΐου 2012