Εκτύπωση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Διοικητική Των Επιχειρήσεων»

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διεθνής Διοικητική Των Επιχειρήσεων» με δύο κατευθύνσεις, Marketing και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε δύο Τμήματα πλήρους φοίτησης (διάρκειας δύο εξαμήνων) και μερικής φοίτησης (διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων). Στο τέλος της περιόδου διδασκαλίας συγγράφεται η διπλωματική εργασία.
Tο πρόγραμμα λειτουργεί στα πλαίσια του  Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’ και είναι εγκεκριμένο από το ΥΠΔΒΘ με την Υπουργική Απόφαση Ε5/43596/ΦΕΚ1476/22.07.2009/τ.Β όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/35174/ΦΕΚ/1079/9.04.2012/τ.Β) Υπουργική Απόφαση.
 Το πρόγραμμα καταλήγει στο πτυχίο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων“ με εξειδικεύσεις “Διεθνές Marketing” και “Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων” γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ).
Η προσήλωση μας σε ένα μοντέλο με επίκεντρο τον σπουδαστή μας επιβάλλει τη λειτουργία του προγράμματος με αυστηρούς ελέγχους διασφάλισης ποιότητας όπως:

 1. Ενεργοποίηση του Συστήματος της Συμβουλευτικής (Tutorial System) βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 του Ν. 3685/2008. Στο σύστημα αυτό συμμετέχουν μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος.
 2. Σύστημα e-learning μέσω του e-school όπου οι Καθηγητές για το μάθημα τους, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διάλεξης τους έχουν παρουσιάσει τις διαφάνειες που θα χρησιμοποιήσουν, σε ηλεκτρονική μορφή (Powerpoint) καθώς και τα άρθρα που αναφέρονται στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο που θα πραγματευτεί.
 3. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι επιστημονικές προτιμήσεις των σπουδαστών, τα θέματα των εργασιών αναρτώνται στο διαδίκτυο επί πέντε ημέρες, στη συνέχεια και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, το μηχανογραφικό πρόγραμμα των εργασιών ενεργοποιείται και οι σπουδαστές μπορούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους από το σπίτι τους.
 4. Έλεγχος Λογοκλοπής (Plagiarism): προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της πνευματικής ιδιοκτησίας των εκπονούμενων εργασιών, λειτουργεί σύστημα λογοκλοπής (Plagiarism) μέσω του διεθνούς προγράμματος Turnitin
 5. Για την καλύτερη ενημέρωση των σπουδαστών η βιβλιογραφία παρέχεται στους σπουδαστές, σε ηλεκτρονική μορφή, e-books, μέσω CD, με πλέον των 146 βιβλίων.
 6. Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ αλλά και στη Βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου του Εργαστηρίου Marketing όπου μπορούν να συμβουλεύονται πλέον των 150 Διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακών Σπουδαστών καθώς και πλέον των 220 βιβλίων στην ειδικότητα που σπουδάζουν, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 7. Προκειμένου να βοηθηθεί η εκπόνηση των εργασιών, λειτουργεί Forum κλειστού συστήματος με κωδικούς πρόσβασης, όπου οι σπουδαστές μπορούν να θέτουν το προβληματισμό τους και οι Καθηγητές ή οι συνάδελφοι τους να τους παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες.
 8. Στο πρόγραμμα λειτουργεί απαντητικό σύστημα των λαμβανόμενων e-mails με χρόνους απόκρισης 7’ έως 10’ από τη στιγμή της άφιξης του email, όταν το mail λαμβάνεται μεταξύ 08:30 έως 21:30, ή χρόνος ανταπόκρισης 12 ωρών όταν το mail λαμβάνεται μεταξύ 21:30 έως 08:30.
 9. Πραγματοποιείται αξιολόγηση εκ μέρους των σπουδαστών του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
 10. Παροχή Υποτροφιών: μετά από προσέγγιση σε μεγάλες εταιρείες, οι εταιρείες 3Ε-Coca-Cola, Novartis, Κλειδάριθμος απεφάσισαν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα χορηγιών προς το πρόγραμμα προκειμένου να χορηγηθούν υποτροφίες στους αριστεύσαντες.
 11. Τα εργαστηριακά μαθήματα διενεργούνται σε Εργαστήρια του τμήματος με τμήματα των 9 έως 20 σπουδαστών με χρήση προσωπικού υπολογιστή ανά σπουδαστή.


Διαδικασίες Διασφάλισης ποιότητας Εξετάσεων
 

 1. Στο πρόγραμμα λειτουργεί ο θεσμός του Εξωτερικού Εξεταστή με Καθηγητή από Πανεπιστήμιο της Βρετανίας (Prof. N. Tzokas, Dean of Business School University of East-Anglia, U.K.)
 2. Λειτουργεί εξεταστική Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των εξετάσεων
 3. Αδιάβλητο σύστημα γραπτών εξετάσεων με χρήση τετραδίων με καλυμμένα τα ονόματα των διαγωνιζομένων (Σύστημα ΑΣΕΠ)
 4. Διενέργεια εξετάσεων με αριθμημένα θρανία και θέσεις των διαγωνιζομένων προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί τυχόν αντιγραφή.
 5. Διόρθωση γραπτών από εσωτερικούς και εξωτερικούς βαθμολογητές με επικαλυμμένη τη βαθμολογία.
 6. Η έκδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από το Module Panel και το Exams Panel.


Διαδικασίες Διασφάλισης ποιότητας στην Εκπαίδευση
 

 1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτος διαδικασία ποιοτικής εκπαίδευσης όλοι οι διδάσκοντες είναι κάτοχοι Ph.D. Ο κάθε διδάσκων οφείλει να παραδώσει τις διαφάνειες καθώς και τις τυχόν σημειώσεις του ή προτεινόμενα άρθρα, 3 ημέρες πριν την διάλεξη του, στην ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος, προκειμένου να αναρτηθούν στο e-learning ώστε οι σπουδαστές να είναι ενημερωμένοι για την διάλεξη που θα παρακολουθήσουν.
 2. Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται είναι κατά 90% διεθνών συγγραφέων με εξαίρεση μαθήματα τελείως εξειδικευμένα (π.χ. Εργατικό Δίκαιο κλπ)
 3. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται ειδικά σεμινάρια από καθηγητές ή managers διεθνούς κύρους προκειμένου οι σπουδαστές να έχουν μια σφαιρική εικόνα (στο χειμερινό έξάμηνο είχαμε τη τιμή να φιλοξενήσουμε τους Dr. Luiz Moutinho Professor of Marketing University of Glasgow U.K., Dr. Jan Eklof Professor of Economic Statistics, Stockholm School of Economics, Sweden και κ. Jim Savage Διευθυντή Προσωπικού του Joumeira Hotel, Dubai του μεγαλύτερου ξενοδοχείου του Κόσμου με προσωπικό 10.000 εργαζόμενους).
 4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο τα στατιστικά αποτελέσματα της ποιοτικής ανταπόκρισης των φοιτητών τόσο στις εργασίες του κάθε μαθήματος όσο και των τελικών εξετάσεων


Διαδικασίες Διασφάλισης ποιότητας στην Διοικητική Υποστήριξη
 

 1. Προκειμένου να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των σπουδαστών, το διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει το πρόγραμμα εργάζεται καθημερινά 15:00 έως 20:30 και το Σάββατο 09:00 έως 18:00
 2. Τα οποιαδήποτε αιτούμενα έγγραφα των σπουδαστών παραδίδονται την ίδια ημέρα.


Οι Διδάσκοντες Καθηγητές είναι όλοι κάτοχοι Διδακτορικής Διατριβής και μέλη του Ε.Π. του ΤΕΙ Πειραιά, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και Managers μεγάλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με καταβολή διδάκτρων και δέχεται πενήντα (50) σπουδαστές για κάθε τμήμα (full time ή part time) για το έτος 2012-2013 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 10/9/2012.

Πληροφορίες http://www.mba-teipir.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.