Εκτύπωση

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας

Ο πτυχιούχος του τμήματος, μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Τα πρόσφατα χρόνια, παρατηρείται στη χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ. Ε. Ι., ενώ συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή και απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων.
Υπάρχουν διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα που μπορεί να παρακολουθήσει ο πτυχιούχος του τμήματος κλωστοϋφαντουργίας ανάλογα τον προσανατολισμό του, τόσο σε Ελληνικά Ανώτατα Ιδρύματα όσο και σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού.
Ειδικότερα δε το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας από το 1997 είναι μέλος του AUTEX (Association for Universities for Textiles) και συμμετέχει σε ένα διακρατικό και διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ε-ΤΕΑΜ . Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και ο τίτλος σπουδών είναι καταξιωμένος στην παγκόσμια αγορά.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας στην προσπάθεια του για συνεχή επιμόρφωση των αποφοίτων του σε νέες τεχνολογίες και νέα υλικά διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο για τους απόφοιτους του τμήματος όσο και για επαγγελματίες του κλάδου. Στα σεμινάρια αυτά συμμετέχουν ανάλογα με τον αντικείμενο ικανός αριθμός επιμορφωμένων, και διοργανώνονται  μέσα από το ΚΕΚ-ΚΣΕ του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, από το περιοδικό Διασύνδεση, και από την ιστοσελίδα του τμήματος ή των σεμιναρίων. Τα σεμινάρια που διοργανώνεται αυτό τον καιρό είναι Σχεδίασης και Βιομηχανικής Παραγωγής Ενδυμάτων και Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων, και Σεμινάρια Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας.
Το τμήμα είναι σε συνεχή διασύνδεση με την βιομηχανία του κλάδου και συχνά διοργανώνει ημερίδες για την ενημέρωση των στελεχών της βιομηχανίες σε θέματα ενδιαφέροντός τους.
Επίσης μέλη του ΕΠ του τμήματος συμμετέχουν ως άμισθοι εμπειρογνώμονες του τομέα τους σε κρατικές επιτροπές διαφόρων υπουργείων, όπως επίσης σε διάφορε δράσεις όπως η προσπάθεια αναβίωσης της αρχαίας Υφαντικής Τέχνης και την μεταλαμπάδευση στην νεώτερη γενιά.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις και το κλωστοϋφαντουργικό εμπόριο της Ελλάδας αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εισρέουν από χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας κατακλύζουν την αγορά της Ελλάδας, προκαλώντας μεγάλες αναταραχές και επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγή και προώθηση ανταγωνιστικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα την μείωση της εγχώριας παραγωγής.

Υπό αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται να αναδειχθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εγχώριων προϊόντων και των επιχειρήσεων του κλάδου. Επομένως, η συστηματοποίηση της γνώσης, η διαχείριση των πληροφοριών και η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των καταναλωτικών αναγκών, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για την ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων. Ο σαφής προσδιορισμός των προδιαγραφών, ο έλεγχος της ποιότητας, η τυποποίηση και η σήμανση αποτελούν σήμερα απαίτηση της αγοράς, αλλά και ζωτική ανάγκη των σύγχρονων κοινωνιών.

Συνεπώς, σε συνθήκες ισχυρού ανταγωνισμού, ταχύτητας, πολυπλοκότητας και συνεχών αλλαγών, η ανταγωνιστικότητα και η διαφοροποίηση των προϊόντων δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω κεφαλαίων, αλλά κυρίως με την εξειδίκευση, την συνεχή διερεύνηση των τάσεων της αγοράς, την ευέλικτη προσαρμογή σε αυτές, την ικανότητα  συνεργασίας των στελεχών σε όλα τα στάδια παραγωγής των προϊόντων, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση νέων μεθόδων, τεχνολογιών και μηχανών στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις.