Εκτύπωση

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για απόφοιτους Λογιστικής

Το Τμήμα Λογιστικής προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

  • Το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 1906 τ.Β΄/7.9.2009, ΦΕΚ 1079 τ.Β΄/9.4.2012) Π.Μ.Σ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων – M.B.A. Master in Business Administration». Πρόκειται για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα M.B.A που γίνεται στην Ελλάδα, από το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Kentucky ( Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ )
  • Το αυτοδύναμο Π.Μ.Σ με τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και προσφέρει δύο κατευθύνσεις, τη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική. ( Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ )
  • Το αυτοδύναμο Π.Μ.Σ με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική – Public Economics and Policy» που η λειτουργία του αρχίζει το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012 -2013 σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2843 τ.Β΄/23.10.12) και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.