Εκτύπωση

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Το τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων διεξάγει έρευνα σε μεγάλο εύρος πεδίων

 

 

ViReC: Virtual Research Center for Universities, 2002-2005

ATENAA: Advanced Technologies for Networking In Avionic Applications, 2004-2007

ASSTAR: Advanced Safe Separation Technologies and Algorithms, 2005-2007

MOEΤ: More Open Electrical Technologies, 2006-2009

MINERVAA: MId-term NEtworking technologies in-flight and Rig Validation for Avionic Applications, 2007-2010

ODICIS: One Display for a Cockpit Interactive Solution, 2009-2012

CREAM: Innovative Technological platform for Compact and Reliable Electronic integrated in Actuators and Motors, 2009-2013

EMAS: Electric Motor And Sensor design and manufacture,CLEANSKY,2011-2012

HPEM: High Performance Electric Motors, CLEANSKY, 2012-2013

SENS ERA (FP7) (2011-2013)

Πρόγραμμα Θαλής ΙndrAQ  (2012-2015)

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ III-V ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

 

ΕΝΕΡΓΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ_ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣΥΧΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (PM10) ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

EFFECTIVE BUILDING AND MANAGEMENT OF PROJECT TEAMS WITHIN THE MULTINATIONAL AND MULTICULTURAL ENVIRONMENT OF ALITALIA S.P.A.

 

ΠΟΛΥΣΗΜΕΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΜΕ LEDs

 

ADAPT2CHANGE  (ADAPT AGRICULTURAL PRODUCTION TO CLIMATE CHANGE AND LIMITED WATER SUPPLY)