Εκτύπωση

Υποτροφίες σε πρόγραμμα διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για το 2014

Η Γιάννα Αγγελοπούλου μαζί με το Clinton Global Initiative University, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, στηρίζει μέχρι 25 συμμετοχές σε πρόγραμμα διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για το 2014. To CGIU 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Phoenix της Arizona στις 21-23 Μαρτίου 2014.


ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο τελευταίο έτος σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο (όχι επίπεδο διδακτορικού) σε Ελληνικά ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε γνωστικά αντικείμενα με συνάφεια προς τους στόχους που περιγράφονται στην συνέχεια και με πλήρη λειτουργική γνώση Αγγλικών (καθώς οι εργασίες του Προγράμματος είναι στα Αγγλικά).

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται φέτος στην Ελλάδα και αφορά φοιτητές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς:

  • της στροφής προς τον πρωτογενή τομέα και πρότυπες καλλιέργειες ή/και περιβαλλοντικά φιλικές
  • της αντιμετώπισης ζητημάτων δημόσιας υγείας
  • της ανάληψης κοινωνικών δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

 

Όσοι επιλεγούν, θα έχουν την ευκαιρία - με πλήρη κάλυψη των δαπανών τους - να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στο Phoenix της Arizona, στο πλαίσιο του Clinton Global Initiative University, όπου θα εξοικειωθούν με μεθόδους και διαδικασίες οργάνωσης, ανάπτυξης και εκτέλεσης προγραμμάτων κοινωνικής δράσης. Κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν - υποστηριζόμενοι οικονομικά - τη γνώση και την εμπειρία που θα έχουν αποκομίσει καθώς και τους σχεδιασμούς τους, σε συνεργασία με ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή συγκροτημένους φορείς κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Γραμματεία του προγράμματος και από Επιτροπή Επιλογής, που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, από τον Γρηγόρη Σκαλκέα Ομότιμο Καθηγητή Ιατρικής και Ακαδημαϊκό, τον Ναπολέοντα Μαραβέγια, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Θόδωρο Πελαγίδη, Καθηγητή Οικονομικής Ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τον Γιάννη Τούντα, Καθηγητή Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Holly Sargent, τ. Associate Dean του Kennedy School of Government του Harvard.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά βεβαίωση τίτλου σπουδών (.jpg ή .pdf), σύντομο και συνεκτικό βιογραφικό τους (.doc ή .pdf), φωτογραφία 4Χ5 εκ. (.jpg) (τα παραπάνω θά ανέβουν στο site από το πεδίο 21 της application form) καθώς και σύντομο, μέχρι 500 λέξεις κείμενο, που να ενδεικνύει το ενδιαφέρον τους για έναν από τους τομείς δραστηριοποίησης της πρόσκλησης αυτής, καθώς και τον τρόπο προσέγγισης/υλοποίησης της πρότασής τους (application form πεδίο 20). Όσοι προεπιλεγούν θα έχουν προσωπική συνάντηση με την Επιτροπή για την τελική επιλογή.

Η υποβολή και η ανάρτηση των δικαιολογητικών γίνονται στη φόρμα, πατήστε εδώ, μέχρι 20 Ιανουαρίου 2014.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις ΗΠΑ, στο διάστημα 21-23 Μαρτίου 2014. Μετά την επιστροφή τους, η εφαρμογή στην πράξη, στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2014. Προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη ενίσχυση, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ ανά άτομο, είναι αναγκαίο οι συμμετέχοντες του προγράμματος να έχουν έλθει σε συμφωνία με την οργάνωση ή φορέα όπου θα πραγματοποιηθεί στην πράξη η εφαρμογή. Μετά την λήξη της περιόδου εφαρμογής, Έκθεση Υλοποίησης θα περιγράψει τις εμπειρίες, τα προβλήματα και - ελπίζεται - προτάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση, που θα συζητηθούν στα πλαίσια του CGIU και σεμιναρίων μεταξύ των συμμετεχόντων.

 

Πληροφορίες και αιτήσεις στο δικτυακό τόπο http://www.angelopouloscgiu.org/how.html