Υποτροφίες για «Innovation and Entrepreneurship»

Υποτροφίες για «Innovation and Entrepreneurship» από το International MBA του  ΟΠΑ με την αρωγή των Industry Disruptors και χορηγό καινοτόμο πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία.
Υποβολή αιτήσεων  μέχρι τις 15 Ιουλίου 2013.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία!»

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στα πλαίσια των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία!».

Περισσότερα...

Προκήρυξη προγράμματος προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), ανακοίνωσαν την προκήρυξη προγράμματος με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Περισσότερα...

Υποτροφίες του ΙΚΥ για υπηκόους κρατών εκτός της Ε.Ε.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, μέχρι δεκαπέντε (15) θέσεις υποτροφιών, για σπουδές στην Ελλάδα, σε υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) κρατών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και κρατών της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και μέχρι δεκαπέντε (15) θέσεις σε υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας, Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνίας και Ωκεανίας.

Περισσότερα...

Yποτροφίες Μonbukagakusho(ΜΕΧΤ)

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες Μonbukagakusho(ΜΕΧΤ) σε Έλληνες

Περισσότερα...