Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για απόφοιτους Λογιστικής

Το Τμήμα Λογιστικής προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Περισσότερα...

Αφιέρωμα στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά

Το Τμήμα Λογιστικής αποτελεί ένα από τα δύο Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και είναι από τις μεγαλύτερες ακαδημαϊκές μονάδες του από άποψη των φοιτητών οι οποίοι σπουδάζουν σε αυτό.

Περισσότερα...

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας

Ο πτυχιούχος του τμήματος, μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.

Περισσότερα...

Αφιέρωμα στο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στην μηχανική και χημική επεξεργασία, φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, καθώς και της σχεδίασης και βιομηχανικής κατασκευής ενδυμάτων.

Περισσότερα...

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για Θερινά σεμινάρια γλώσσας για το θέρος του 2013 και Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Περισσότερα...