Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Ειδίκευσης στην «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Ειδίκευσης, μέσω e-learning (εξ αποστάσεως), στην «Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Περισσότερα...

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιώς διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» σύμφωνα με την υπ. αρ. 143284/Β7, ΦΕΚ 117, 1-2-2006 Υπουργική απόφαση.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής»

Το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Kingston University London (UK) οργανώνει, για 10η συνεχή χρονιά, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) επιπέδου MSc: Advanced Industrial and Manufacturing Systems

Περισσότερα...

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς

Μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά Πανεπιστήμια που  μπορεί να παρακολουθήσει κάθε απόφοιτος ηλεκτρολόγος μηχανικός.

Περισσότερα...

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Τμήματος Ηλεκτρολογίας

 Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πειραιά εκτελεί ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ»

Περισσότερα...