Υποτροφίες και Βραβεία Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια & Τ.Ε.Ι.)

Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές και σπουδαστές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις

Περισσότερα...

Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών - Τμήμα Αυτοματισμού

Στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο, προωθείται το ειδικό πρόγραμμα για την επιστημονική υποστήριξη των νέων αγροτών.

Περισσότερα...

Αφιέρωμα στο Τμήμα Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Στο αφιέρωμα του τμήματος αυτοματισμού περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις σπουδές στο τμήμα αυτοματισμού, ενδεικτικός κατάλογος πτυχιακών εργασιών, ο οποίος χαρακτηρίζει τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των καθηγητών και των φοιτητών του τμήματος και περιληπτική παρουσίαση του επιστημονικού προγράμματος «επιστημονική υποστήριξη νέων αγροτών», το οποίο ανέθεσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο Τμήμα Αυτοματισμού.

Περισσότερα...

Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ»

Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά είχε συμμετάσχει με επιτυχία στα δύο προηγούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ».

Περισσότερα...

Αλλαγές του νέου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Η κρίση στην Ελλάδα εντείνεται τα τελευταία χρόνια, όπως και σε όλο τον κόσμο. Σ’ αυτές τις συνθήκες έρχεται ο νέος νόμος για την ανώτατη εκπαίδευση να φέρει αλλαγές, σε μια προσπάθεια να την κάνει περισσότερο ανταγωνιστική και να προσφέρει μεγαλύτερα εφόδια, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν καλύτερες προοπτικές στο μέλλον.

Περισσότερα...