Πεδία Επαγγελματικής Απασχόλησης Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας

Οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους ειδικούς τομείς της Κλωστοϋφαντουργίας.

Περισσότερα...

Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Η.Υ.Σ καθορίζονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 345/1989 (Φ.Ε.Κ. 158/14-6-89/τ.Α')

Περισσότερα...

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Ηλεκτρονικής

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περισσότερα...

Πεδία απασχόλησης απόφοιτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρολογίας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς εφαρμογής

Περισσότερα...

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί Π.Δ. για καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. Στην πράξη τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών καθορίζονται από το Β.Δ/γμα 699/71 ΦΕΚ 233 τεύχος Α΄.

Περισσότερα...