Συμβουλευτική επί ψυχικών θεμάτων, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας & Mentoring

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πειραιά στην διαρκή προσπάθεια του για μία όσο το δυνατόν περισσότερο σφαιρική και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στο σπουδαστικό κοινό και όχι μόνον, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την σύναψη συνεργασίας με Σύμβουλο Ψυχολόγο, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Ψυχολογικής Συμβουλευτικής.

Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της ραγδαίας εναλλαγής εικόνων τις οποίες η ελληνική κοινωνία είναι αναγκασμένη να ζει κατά το τελευταίο διάστημα, το Γ.Δ. έκρινε σκόπιμο να προσθέσει ακόμα έναν επιστήμονα στο οργανόγραμμα του, το γνωστικό πεδίο του οποίου σχετίζεται τόσο με τον άνθρωπο όσο και με τους επιμέρους ρόλους που καλείται αυτός να διαδραματίσει όσο το δυνατόν πληρέστερα στο δοκιμαζόμενο και συνεχώς μεταβαλλόμενο σήμερα κοινωνικό  και εργασιακό γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα οι χρήστες και αποδέκτες των υπηρεσιών του Γ.Δ. θα είναι σε θέση να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν στα κάτωθι αντικείμενα / εργαλεία χρήσης:
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας-Εκπαίδευσης – πεδίο το οποίο αφορά την σταδιοδρομία τόσο υπό την έννοια της αναζήτησης όσο και της διαφύλαξης της εκάστοτε θέσης εργασίας ειδικά στο σημερινό άκρως πιεστικό και στρεσογόνο επαγγελματικό περιβάλλον καθώς επίσης και όσον αφορά στην διερεύνηση των δυνατοτήτων μετεκπαίδευσης/εξειδίκευσης των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Ένα περιβάλλον το οποίο εμφανίζει κοσμογονική ανακατάταξη και αναδιαμόρφωση, υπό το πρίσμα των θεμελιωδών αλλαγών που γνωρίζουμε είτε άμεσα ως εργαζόμενοι είτε έμμεσα ως πολίτες και ενεργώντες νέοι. Το θεματικό πεδίο της Συμβουλευτικής πάνω στην σταδιοδρομία επικεντρώνεται περισσότερο συγκεκριμένα στα εξής:

  • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος – ποιο το περιεχόμενο του, ποια η δομή του (τι προηγείται και τι έπεται), τι οφείλουμε να συμπεριλάβουμε και τι ενδεχομένως πρέπει να παραλείψουμε, ποια η εικόνα ως κείμενο και τρόπο διάρθρωσης και εν ολίγοις, ποια η βέλτιστη μορφή που μπορούμε να του αποδώσουμε ώστε να μας εκπροσωπήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Ας μην ξεχνούμε πως το Βιογραφικό βρίσκεται σε  χώρους και γραφεία στα οποία εμείς δε μπορούμε να βρεθούμε. Έχει σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία και πλαστικότητα από ότι εμείς ως φυσικά πρόσωπα, μεγαλύτερη ταχύτητα και αν μη τι άλλο, μας εκπροσωπεί ως πιστός και ειλικρινής σύντροφος όπου εμείς το αποστείλουμε. Συνεπώς, οφείλει να μην παραλείπει, να μιλά αληθινά, δίχως υπερβολές και εικασίες, με τρόπο απλό, συγκεκριμένο και σαφή. Προκειμένου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων λοιπόν, καλό είναι να μην παρουσιάζει κενά και δομικά σφάλματα τόσο στη μορφή όσο και στην ουσία του, στο περιεχόμενο του.
  • Συνοδευτική Επιστολή – η επιστολή εκείνη η οποία συνοδεύει το βιογραφικό σημείωμα και κάθε φορά προσαρμόζεται ανάλογα με την προσφερόμενη θέση και τον φορέα ο οποίος την αναρτά. Καταδεικνύει την γνώση μας γύρω από την εταιρία και ενδεχομένως την συγκεκριμένη θέση, ώστε να πείσει τον παραλήπτη της για την σοβαρότητα της αίτησης μας. Δεν είναι απαραίτητη να υπάρχει στο αρχείο του υποψηφίου όπως είναι το βιογραφικό σημείωμα, ωστόσο αποτελεί επιπλέον στοιχείο και προωθεί περαιτέρω την αίτηση του εκάστοτε υποψηφίου.
  • Συστατική Επιστολή-Αυτοπεριγραφική Έκθεση – τα οποία απαιτούνται να κατατεθούν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας για υποτροφία/μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και στα οποία παρουσιάζονται τα κίνητρα και οι λόγοι επιλογής. Η «προσωπική δήλωση» αποτελεί μια αναλυτική περιγραφή των ιδεών και των στόχων, των προσωπικών ενδιαφερόντων & εμπειριών που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό/υποτροφία καθώς επίσης καταγράφει τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες που καθιστούν ιδανικό τον υποψήφιο.
  • Συνέντευξη Επιλογής – η συγκεκριμένη συνέντευξη όπως γίνεται κατανοητό, αποτελεί το τελευταίο βήμα και στάδιο όλων των παραπάνω. Σημαίνει πως τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή έχουν κάνει σωστά την δουλειά τους, και έχουν εισαγάγει τον υποψήφιο στην καρέκλα του εργοδότη – συνεντευκτή. Και αυτή λοιπόν με την σειρά της, ενέχει συγκεκριμένο ύφος, ενδυματολογικό κώδικά και προσαρμοσμένη εν γένει παρουσία. Απλά πράγματα και εδώ, δίχως υπερβολές και με περίσσεια προσοχή. Ποια η ομιλία μας, ποιες οι ενδεικνυόμενες απαντήσεις, τι πρέπει να γνωρίζουμε και τι οφείλουμε να παραλείψουμε, πως χειριζόμαστε το άγχος που αν μη τι άλλο υπάρχει σε περίσσευμα κατά την ώρα εκείνη και πως το διαχειριζόμαστε ώστε να μην βλάψει τον σκοπό μας και τέλος, ποια τα σημεία εκείνα για τα οποία καλό είναι να είμαστε προϊδεασμένοι ώστε να μην παγιδευτούμε με αναλήθειες ή υπερβολικές αλήθειες.


Η Συμβουλευτική επί ψυχικών θεμάτων αφορά στο πως ο φοιτητής θα δομήσει την παρουσία και την συμπεριφορά του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διακριθεί ανάμεσα σε ένα πλαίσιο άκρως ανταγωνιστικό και επιθετικό. Πολλοί διαγωνιζόμενοι – λίγες θέσεις απασχόλησης – λιγοστές ευκαιρίες – περιορισμένο πεδίο δραστηριοποίησης. Ως εκ τούτου, είναι προς όφελος του να κάνει την παρουσία του αισθητή, την προσωπικότητα του ελκυστική και την συμπεριφορά του θετική και χρηστική. Ο φοιτητής θα βοηθηθεί ώστε να αντιληφθεί την σοβαρότητα του εγχειρήματος και την ολότητα της προσπάθειας του. Αυτό σημαίνει πως θα κληθεί να διαχειριστεί δύο πεδία – εκείνο της γνωριμίας με τον επαγγελματικό χώρο και τις προκλήσεις του και εκείνο με στοιχεία του εαυτού του τα οποία ενδεχομένως μπορεί να βελτιώσει και να καταστήσει περισσότερο χρηστικά προς όφελος του.
Το άτομο και ο υποψήφιος δεν αποτελούν δύο ξεχωριστές οντότητες – πρόκειται για το ίδιο άτομο τα καλά και τα λιγότερο καλά στοιχεία του οποίου αντικατοπτρίζονται σε όλα τα πεδία δράσης του. Ως εκ τούτου, υποψιάζεται τις παγίδες ώστε να μην υποπέσει σε συμπεριφορές οι οποίες θα αποβούν επιζήμιες για τον ίδιο. Πράγματα απλά, κατανοητά αλλά σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικά – όπως έχει καταγράψει η εμπειρία τόσο εκ μέρους των υποψηφίων όσο και εκ μέρους των εργοδοτών.

Συμβουλευτική σε άτομα και ομάδες υπό μερικό ή ολικό κοινωνικό αποκλεισμό  ώστε να βοηθηθούν κατά το δυνατό στην ενσωμάτωση και αφομοίωση τους

Το τρίτο και τελευταίο σε σειρά αλλά όχι σε ουσία και αξία πεδίο το οποίο πραγματεύεται η Συμβουλευτική Υπηρεσία σχετίζεται με μεμονωμένα άτομα και μέλη ομάδων τα οποία δεν έχουν πλήρως ενσωματωθεί στον κοινωνικό ιστό. Σε έναν χώρο – πυρήνα εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης όπως είναι ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο ψυχολόγος καλείται να ξεδιπλώσει το φάσμα των προσόντων του ατόμου με έναν τρόπο υπαρκτό και παράλληλα υποστηρικτικό, αποσκοπώντας στην δημιουργία δεσμών  με τον κοινωνικό ιστό τόσο στο πεδίο της ενεργούς κοινωνικής συνύπαρξης όσο και σε εκείνο της επαγγελματικής καθοδήγησης. Οι άνθρωποι στο σύνολο τους έχουν προσωπική αξιοπρέπεια και παρουσία, ασχέτως του κοινωνικού τους στίγματος. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί και να προβληθεί ώστε να ανακάμψουν και να επαναδραστηριοποιηθούν στηριζόμενοι στα νιάτα τους και στην φρεσκάδα τους. Η ζωή είναι μπροστά τους και οι αντοχές τους είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ενδεχομένως οι ίδιοι πιστεύουν. Εν κατακλείδι, οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Διασύνδεσης και στην Συμβουλευτική Υπηρεσία θα βρουν υποστήριξη και ενεργή συμπόρευση δίχως ηττοπάθεια και μεμψιμοιρία.

Τηλε – Συμβουλευτική: Ένα πεδίο στο οποίο το Γραφείο Διασύνδεσης εισέρχεται συνειδητά και σκόπιμα, είναι εκείνο της τηλέ – Συμβουλευτικής ή εξ ‘ απόστασης συμβουλευτικής. Το συγκεκριμένο πεδίο αφορά στην διά ζώσης επικοινωνία με τον χρήστη είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σε προκαθορισμένο χρόνο ώστε ο τελευταίος να γνωρίζει εκ των προτέρων πότε πρόκειται να λάβει βοήθεια στο εκάστοτε αίτημα του. Η παροχή Συμβουλευτικής δεν πρέπει να αφορά μονάχα στο έγκυρο και αξιόπιστο της γνώσης που προωθεί κάθε φορά αλλά και στο χρονικά οριοθετημένο και άμεσο. Συχνά, τα αιτήματα εκ μέρους των χρηστών είναι άμεσα, πιεστικά και χρονικά μη αναβαλλόμενα, ο χαρακτήρας των οποίων επιβάλλει εξίσου ταχεία λήψη και διεκπεραίωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Συμβουλευτική Υπηρεσία προωθεί πλέον και επίσημα το πρωτόκολλο της εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας με σκοπό την πραγματική και σε ζωντανό χρόνο υποστήριξη του χρήστη.
Αντί επιλόγου, η Συμβουλευτική Υπηρεσία του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πειραιά  και ειδικότερα ο κος Βίκτωρας Κούκης θα είναι στις υπηρεσίες των φοιτητών κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 11:00-19:00- τηλέφωνα επικοινωνίας/email: 2105381294-5/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Ο οποιοσδήποτε μπορεί να κλείσει ραντεβού για θέμα που αφορά τα παραπάνω ή θέμα εκτός αυτών, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εξεύρεσης λύσης.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η από κοινού αντιμετώπιση και διαχείριση προκλήσεων πάσης φύσεως – στον εργασιακό ή όποιο άλλο τομέα – αποτελεί επιλογή σοφή και αναγκαία, ώστε να  υπάρξει επιτυχία και ολοκλήρωση. Η υποστήριξη και η ενδυνάμωση που συχνά μία σχέση κυοφορεί, αποτελούν ουσιαστικό συμπλήρωμα μίας έξυπνης και σωστής απόφασης – επιλογής.
Ως εκ τούτου, το Γ.Δ. βρίσκεται όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά, σταθερά και αληθινά δίπλα στον φοιτητή ώστε  να πλαισιώσει με προτάσεις και γόνιμο διάλογο τις όποιες απορίες, σκέψεις καριέρας και ζωής και προβληματισμούς που εκάστοτε προκύπτουν, σε ένα τοπίο υπό συνεχή και ραγδαία παραμόρφωση. Επιτρέψτε μας να υπάρξουμε δίπλα σας, αρωγοί και συνοδοιπόροι!