Εκτύπωση

Προετοιμασία τελειοφοίτων και αποφοίτων για την αναζήτηση εργασίας

Η περίοδος της ανεργίας είναι σίγουρα δυσάρεστη για όλους και έχει ακόμα και ψυχολογικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους συνειδητοποιούν πλέον απτά και καθαρά τη δυσκολία εξεύρεσης επαγγελματικής στέγης. Το πρώτο λοιπόν που απαιτείται είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με ψυχραιμία και αισιοδοξία, προκειμένου να εξετάσουμε πιθανούς τρόπους βελτιστοποίησης του βιογραφικού και εν γένει της υποψηφιότητάς μας σε επιμέρους σημεία.

 

Οδηγός Διαχείρησης Σταδιοδρομίας

Δημιουργία Προσωπικού Φακέλου
Το πρώτο πράγμα, που πρέπει να κάνουμε ξεκινώντας την προσπάθειά μας για αναζήτηση εργασίας, είναι να προετοιμάσουμε τον προσωπικό μας φάκελο (ένα είδος προσωπικού αρχείου), ώστε να είμαστε διαρκώς σε ετοιμότητα να αξιοποιήσουμε τις πιθανές ευκαιρίες για απασχόληση. Αυτός ο «προσωπικός φάκελος» πρέπει να περιλαμβάνει:

Βιογραφικό σημείωμα
Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν, θα απαιτηθεί να καταθέσουμε το βιογραφικό μας σημείωμα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε αναλυτικά στις τεχνικές σύνταξής του, ακριβώς επειδή ένα πλήρες και ευπαρουσίαστο βιογραφικό σημείωμα συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας πρώτης θετικής εντύπωσης.

Πρότυπο - Ελληνικά

Πρότυπο - Αγγλικά

Τεκμηρίωση βιογραφικού σημειώματος
Οτιδήποτε αναφέρεται στο βιογραφικό μας σημείωμα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και γενικά επίσημα έγγραφα. Οτιδήποτε αναφέρεται εντός του σημειώματος, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα. Ειδάλλως, δημιουργείται κενό εμπιστοσύνης κατά τη συνέντευξη και αυτό δύσκολα αποκαθίσταται. Ως εκ τούτου, αυξημένη προσοχή στην καταχώρηση στοιχείων – πλήρης ειλικρίνεια! Δεν υπάρχει καλύτερη συμβουλή για ένα βιογραφικό σημείωμα από την εξατομίκευσή του επάνω στα χαρακτηριστικά του υποψηφίου – αντενδείκνυνται βιογραφικά τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο με έτοιμη και τυποποιημένη φόρμα – θυμίζουν το ένδυμα το οποίο έχει ένα νούμερο και προσπαθούν να το προβάρουν όλοι ασχέτως διαστάσεων! Κάποιοι θα ασφυκτιούν και κάποιοι θα το βρίσκουν υπερβολικά άνετο. Προσοχή λοιπόν, απευθυνθείτε είτε στα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης (Συμβούλους Σταδιοδρομίας, Μέντορες), τα οποία είναι απόλυτα καταρτισμένα, ενημερωμένα και επιφορτισμένα με το αντικείμενο αυτό  της επικουρικής δράσης και καθοδήγησης του υποψηφίου στο επαγγελματικό πεδίο, είτε στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ).


Συστατικές επιστολές
Η ύπαρξη μιας ή περισσότερων συστατικών επιστολών είναι βασικό στοιχείο ενός πλήρους φακέλου. Εννοείται πως οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να έχουν δοθεί από πρόσωπα τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο της επιστολής και να αναφερθούν στην προσωπικότητα και τα προσόντα μας, εφόσον φυσικά τους ζητηθεί.


Συνοδευτική Επιστολή και Αυτοπεριγραφικό Σημείωμα
Είναι βέβαιο πως το περιεχόμενο του προσωπικού μας φακέλου θα χρειαστεί να το εκθέσουμε αρκετές φορές κατά την περίοδο που αναζητούμε εργασία. Αυτός είναι και ο λόγος που ο φάκελος θα πρέπει πάντοτε να είναι ενημερωμένος για κάθε δραστηριότητά μας και να μην παρουσιάζει ελλείψεις. Η συλλογή των στοιχείων του φακέλου πιθανόν να φαίνεται εύκολη, δεν παύει όμως να είναι μια κουραστική διαδικασία. Καλύτερα λοιπόν να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο στη διαδικασία αυτή πριν αρχίσουν να μας παρουσιάζονται ευκαιρίες για απασχόληση, ώστε σε κάθε περίπτωση να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε προσφορά εργασίας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο, εάν η δημιουργία του προσωπικού φακέλου γίνει υπό συνθήκες ηρεμίας και όχι κάτω από την ψυχολογική φόρτιση και τα πιεστικά χρονικά περιθώρια που δημιουργεί η εμφάνιση κάποιας θέσης εργασίας. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως η ταλαιπωρία της συγκέντρωσης και υποβολής δικαιολογητικών αποτελεί μια από τις αιτίες που αρκετοί άνεργοι αποθαρρύνονται και δεν διεκδικούν όλες τις ευκαιρίες για απασχόληση.


Πρότυπο