Εκτύπωση

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας - Μέρος Β

 Η περίοδος της ανεργίας

Η περίοδος της ανεργίας είναι σίγουρα δυσάρεστη για όλους και έχει ακόμα και ψυχολογικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που τελειώνοντας τις σπουδές τους βλέπουν πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να αρχίσουν να εργάζονται. Το πρώτο λοιπόν που απαιτείται είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με ψυχραιμία, θεωρώντας την ως μια «παρένθεση» και ως ένα προσωρινό φαινόμενο. Η παθητική αντιμετώπιση της ανεργίας και η αποθάρρυνση του ανέργου απλώς και μόνο παρατείνουν την περίοδο της ανεργίας. Η αντίληψη πως η εξεύρεση εργασίας είναι αποτέλεσμα αστάθμητων και τυχαίων παραγόντων επιβεβαιώνεται σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Αυτό που θεωρούμε ως «τυχαίο γεγονός» συνήθως είναι αποτέλεσμα της προσωπικής μας ενεργοποίησης και της συστηματικής προσπάθειας για εξεύρεση εργασίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε πως η αντίληψη ότι ο άνεργος δεν έχει τίποτε να κάνει είναι παραπλανητική. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο άνεργος που δεν αντιμετωπίζει παθητικά την περίοδο της ανεργίας, έχει πολλά πράγματα να κάνει σε καθημερινή βάση, αν θέλει να εκπληρώσει τους στόχους που έχει θέσει.
Η αντιμετώπιση της ανεργίας και των ψυχολογικών της συνεπειών προϋποθέτει θετική στάση από την πλευρά μας. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο δημιουργικά βλέποντας την ως μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες μας, ώστε τελικά να ενταχθούμε στην αγορά εργασίας με τους καλύτερους δυνατούς όρους και εκπληρώνοντας τους στόχους που έχουμε θέσει. Εκτός των άλλων, στην περίοδο αυτή θα αποκτήσουμε σημαντική εμπειρία σχετικά με την αναζήτηση εργασίας, η οποία πιθανόν να μας φανεί χρήσιμη στο μέλλον, αφού, όπως αναφέραμε στην αρχή, η εποχή της σταθερότητας στην απασχόληση φαίνεται πως έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Αρκετές φορές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μας ίσως βρεθούμε σε παρόμοια θέση, μόνο που τις επόμενες φορές μάλλον θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα θέτουμε τους όρους και θα διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις.

Δημιουργία προσωπικού φακέλου

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε ξεκινώντας την προσπάθεια μας για αναζήτηση εργασίας, είναι να προετοιμάσουμε τον προσωπικό μας φάκελο (ένα είδος προσωπικού αρχείου), ώστε να είμαστε διαρκώς σε ετοιμότητα να αξιοποιήσουμε τις πιθανές ευκαιρίες για απασχόληση. Αυτός ο «προσωπικός φάκελος» θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α. Βιογραφικό σημείωμα: Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που θα παρουσιαστούν, θα απαιτηθεί να καταθέσουμε το βιογραφικό μας σημείωμα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε αναλυτικά στις τεχνικές σύνταξης του, ακριβώς επειδή ένα πλήρες και ευπαρουσίαστο βιογραφικό σημείωμα συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας πρώτης θετικής εντύπωσης.

Β. Τεκμηρίωση βιογραφικού σημειώματος: Οτιδήποτε αναφέρεται στο βιογραφικό μας σημείωμα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και γενικά επίσημα έγγραφα. Για παράδειγμα, η προϋπηρεσία σε κάποια θέση μπορεί να τεκμηριωθεί με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές ή, αν πρόκειται για εθελοντική εργασία, με βάση σχετικές βεβαιώσεις.

Γ. Συστατικές επιστολές: Η ύπαρξη μιας ή περισσότερων συστατικών επιστολών είναι βασικό στοιχείο ενός πλήρους φακέλου. Εννοείται πως οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να έχουν δοθεί από πρόσωπα τα οποία μπορούν να επιβεβαιώσουν το περιεχόμενο της επιστολής και να αναφερθούν στην προσωπικότητα και τα προσόντα μας, εφόσον φυσικά τους ζητηθεί.

Είναι βέβαιο πως το περιεχόμενο του προσωπικού μας φακέλου θα χρειαστεί να το εκθέσουμε αρκετές φορές κατά την περίοδο που αναζητούμε εργασία. Αυτός είναι και ο λόγος που ο φάκελος θα πρέπει πάντοτε να είναι ενημερωμένος για κάθε δραστηριότητα μας και να μην παρουσιάζει ελλείψεις. Η συλλογή των στοιχείων του φακέλου πιθανόν να φαίνεται εύκολη, δεν παύει όμως να είναι μια κουραστική διαδικασία. Καλύτερα λοιπόν να αφιερώσουμε κάποιο χρόνο στη διαδικασία αυτή πριν αρχίσουν να μας παρουσιάζονται ευκαιρίες για απασχόληση, ώστε σε κάθε περίπτωση να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε προσφορά εργασίας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο, εάν η δημιουργία του προσωπικού φακέλου γίνει υπό συνθήκες ηρεμίας και όχι κάτω από την ψυχολογική φόρτιση και τα πιεστικά χρονικά περιθώρια που δημιουργεί η εμφάνιση κάποιας θέσης εργασίας. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως η ταλαιπωρία της συγκέντρωσης και υποβολής δικαιολογητικών αποτελεί μια από τις αιτίες που αρκετοί άνεργοι αποθαρρύνονται και δεν διεκδικούν όλες τις ευκαιρίες για απασχόληση.

Αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων

Διαμορφώνοντας την προσωπική μας στρατηγική, πιθανόν να έχουμε διαπιστώσει πως έχουμε κάποιες ελλείψεις σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει. Άλλωστε η αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων των ανέργων και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας είναι ένας από τους λόγους αύξησης της ανεργίας στην εποχή μας.
Εκτός από την αναβάθμιση των γνώσεων που σχετίζονται άμεσα με την ειδικότητα μας, πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως υπάρχουν γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα που ζητούνται ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας. Τέτοια προσόντα και γνώσεις «κλειδιά» είναι, για παράδειγμα, η γνώση ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα των αγγλικών), η ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου (για συγκεκριμένου είδους εργασίες, π.χ. πωλητής) και η ικανότητα χειρισμού βασικών εφαρμογών υπολογιστών. Η καλύτερη περίοδος για να συμπληρώσουμε αυτά τα κενά και τις ελλείψεις και γενικότερα για να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις μας και να αυξήσουμε τα προσόντα μας, είναι η περίοδος που αναζητούμε εργασία. Στην κατεύθυνση αυτή, καλό είναι να παρακολουθούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, κυρίως μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης. Το περιεχόμενο των περισσότερων επιδοτούμενων προγραμμάτων συνήθως αφορά σε αντικείμενα που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας, οπότε είναι πολύ πιθανό να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ελλείψεις που έχουμε προσδιορίσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς να υποβληθούμε σε έξοδα. Τέλος, σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας) ίσως θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να αναλάβουμε το κόστος, αφού είναι σχεδόν βέβαιο πως κάτι τέτοιο θα αποδώσει στο μέλλον.