Εκτύπωση

Ομαδικές Συναντήσεις της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας


Η Συμβουλευτική Υπηρεσία σας προσκαλεί στις ομαδικές συναντήσεις με αντικείμενο τα παρακάτω:

•    Συγγραφή Συνοδευτικής Επιστολής και Αυτοπεριγραφικού Σημειώματος
•    Προετοιμασία και Οργάνωση για τη Συνέντευξη Επιλογής
•    Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Ημέρες Συνάντησης:

Δευτέρα 13:30  - 15:30
Τρίτη 15:00  - 17:00
Τετάρτη 18:00  - 20:00
Παρασκευή   10:00  - 12:00Αίθουσα:
Γραφείο Διασύνδεσης, Β 113α

Δηλώσεις Συμμετοχής:
210-5381294–5