ΠΜΣ «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications»

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space Science, Technologies and Applications» που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Περισσότερα...

ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ανακοινώνει την προκήρυξη για συμπλήρωση του αριθμού εισακτέων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Περισσότερα...

International Conference on "New Trends in Multidisciplinary Research and Practice - NTMRP, 2015"

The International Conference on "NEW TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND PRACTICE - NTMRP, 2015" will be held in Istanbul, Turkey, during November 4-5th, 2015.

Περισσότερα...

10th MIBES in Business & Economics - Larissa, GR, 15th Oct. 2015 - 1st announcement

We are pleased to announce the 10th International MIBES Conference in Business and Economics

Περισσότερα...

9th International Conference: "New Horizons in Industry, Business and Education"

We are very pleased to inform you that the 9th International Conference: "New Horizons in Industry, Business and Education" (NHIBE), will be held in Skiathos Island, on 27-29 August 2015.

Περισσότερα...