Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Careercon 8th-10th May 2014, Palermo, Sicily 26 Μαρτίου 2014
Χαιρετισμός Πρωτοετών 14 Οκτωβρίου 2013
Έκθεση Φορέων στη ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 15 Μαΐου 2013
20 χρόνια Γραφείο Διασύνδεσης: Πορεία & Προοπτικές 13 Μαΐου 2013
Ημέρες σταδιοδρομίας της Διασύνδεσης 2013 13 Μαΐου 2013
CareerCon 2013 08 Απριλίου 2013
Ημερίδα επιμόρφωσης με θέμα «Σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD» 04 Δεκεμβρίου 2012
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. : «Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα & το Εξωτερικό» 04 Δεκεμβρίου 2012
Online διαδικασία χορήγησης ψυχομετρικών εργαλείων ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων και αυτοαξιολόγησης 07 Νοεμβρίου 2012
Μελέτη Αγοράς Εργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 07 Νοεμβρίου 2012
Μελέτη Παρακολούθησης των Αποφοίτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 07 Νοεμβρίου 2012
Επικαιροποίηση των Οδηγών Επαγγελμάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 03 Αυγούστου 2012
3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο CareerCon, Λισσαβόνα 2012 14 Ιουνίου 2012
Ημερίδα με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» 14 Μαΐου 2012
Εκπαιδευτική επίσκεψη - ξενάγηση Επαγγελματικού Λυκείου Δάφνης 29 Μαρτίου 2012
Το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε Ευρωπαϊκή Τροχιά 29 Μαρτίου 2012
Έκθεση Γερμανικών Πανεπιστημίων 2012 19 Μαρτίου 2012
Έκθεση Γαλλικών Πανεπιστημίων 2012 19 Μαρτίου 2012