Εκτύπωση

Επαγγελματικό Πρόγραμμα CSAP του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιo Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) πραγματοποιούν το Επαγγελματικό Πρόγραμμα CSAP (Certified Systemic Analyst Professional), το οποίο απονέμει το CSAP Επαγγελματικό Τίτλο Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Professional Post-Graduate Certification). Το CSAP είναι πιστοποιημένο από το Δημόσιο (ΚΠ 328) και κατά ISO 9001. To CSAP επιπλέον ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά το ISO 17024.Απέναντι στις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας αγοράς που διακρίνεται από πολυπλοκότητα, το Επαγγελματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου Certified Systemic Analyst Professional (CSAP) παρέχει ισχυρά εργαλεία και αποτελεσματικές στρατηγικές, αποτελώντας καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ηγετικών διοικητικών στελεχών και επιστημονικού προσωπικού.

Το CSAP είναι διεθνώς το πρώτο Επαγγελματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου της προσέγγισης των συστημάτων, προσφέροντας τεχνογνωσία τελευταίας γενεάς στα γνωστά επιστημονικά αντικείμενα της Συστημικής Σκέψης, της Συστημικής Δυναμικής, της Κυβερνητικής και της μοντελοποίησης και προσομοίωσης συστημάτων, εύκολα αξιοποιήσιμη στην καθημερινή δράση του επαγγελματία και η οποία ουσιαστικά αναβαθμίζει άμεσα τις επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητές του.

Το CSAP έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική πιστοποίηση διεθνούς επιπέδου προς μελλοντικά υψηλόβαθμα στελέχη και απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που κατέχουν σχετικούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή είναι πτυχιούχοι AΕΙ και AΤΕΙ, οι οποίοι δεν προέρχονται απαραίτητα από το χώρο του μάνατζμεντ.  

Τέτοια στελέχη επιζητούν:

  • Αναβάθμιση της θέσης εργασίας
  • Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Αναβάθμιση τυπικών προσόντων
  • Αναβάθμιση επαγγελματικής εικόνας
  • Επαγγελματική διαφοροποίηση
  • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
  • Επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων
  • Ενίσχυση επαγγελματικού δικτύου
  • Εφαρμοσμένη εμπειρία με σύγχρονα επαγγελματικά εργαλεία εφαρμογών


http://www.csap.gr/