Παρουσίαση

 

Συμβουλευτική

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

Φορείς Τουρισμού

 

Σπουδές

 

Εργασία

Ομάδα στόχος
 
Ψυχολογική Υποστήριξη & Ενθάρρυνση
 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 
Εξειδικευμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
 
Ωράριο λειτουργίας
 
Αρχική σελίδα
 
Τελευταία νέα
 
Επικοινωνία
 

 

Συμβουλευτική Υπηρεσία του Κόμβου Σπετσών

του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

 

Η Συμβουλευτική είναι μία δυναμική διαδικασία κατά την οποία ο Σύμβουλος συνεξετάζει με τα άτομα, είτε με ατομικές είτε με ομαδικές συναντήσεις, θέματα που τα απασχολούν και διευκολύνει την εύρεση εναλλακτικών λύσεων. Η Συμβουλευτική δεν αποτελεί καθοδήγηση, δηλαδή δεν έχει στόχο να υποδείξει στα άτομα τι πρέπει να κάνουν. Αντίθετα, είναι μία διαδικασία κατά την οποία τα άτομα διευκολύνονται στο να πάρουν τις κατάλληλες προσωπικές αποφάσεις. Ουσιαστικά βοηθάει στον καθορισμό, στην οριοθέτηση και στον προσδιορισμό των δυσκολιών που τα άτομα  αντιμετωπίζουν.

 

Ο Σύμβουλος δεν έχει δέσμευση σε μία ιδιαίτερη λύση αλλά σέβεται την επιλογή των ατόμων.

 

Η Συμβουλευτική Υπηρεσία του Κόμβου Σπετσών του Γραφείου Διασύνδεσης λειτουργεί από το 1998 και συνεχίζει δυναμικά τις δραστηριότητες της με ένα ολοκληρωμένο και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να βοηθήσει τους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που πιθανώς να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωήs.

 

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας είναι:

·       η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ενθάρρυνσης

·        η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα Σταδιοδρομίας 

·       η διοργάνωση Εκδηλώσεων σε θέματα Πρόληψης και Ημερίδες Σταδιοδρομίας.