Παρουσίαση

 

Συμβουλευτική

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

Φορείς Τουρισμού

 

Σπουδές

 

Εργασία

Ομάδα στόχος
 
Ψυχολογική Υποστήριξη & Ενθάρρυνση
 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 
Εξειδικευμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
 
Ωράριο λειτουργίας
 
Αρχική σελίδα
 
Τελευταία νέα
 
Επικοινωνία
 

 

Εξειδικευμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

 

Το πρόγραμμα  Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στοχεύει στην αξιολόγηση του δυναμικού των σπουδαστών με συμβουλευτική προσέγγιση για την καλύτερη στήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: 

 

1. Συμπλήρωση Ειδικών Ερωτηματολογίων από τους Σπουδαστές

 

Το πρόγραμμα  ξεκινά  με τη συμπλήρωση μίας σειράς ειδικών ερωτηματολογίων (επαγγελματικής προσωπικότητας, επαγγελματικών ενδιαφερόντων, εργασιακών κινήτρων). Τα ερωτηματολόγια βοηθούν τη Σύμβουλο, προκειμένου να διερευνήσει χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και να μπορέσει μέσα από την εξατομικευμένη προσέγγιση που ακολουθείται, να στηρίξει τον σπουδαστή στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές  επιλογές του.

 

2. Ανάλυση των Αποτελεσμάτων των Ειδικών Ερωτηματολογίων

 

Τα ερωτηματολόγια  που συμπληρώνει ο σπουδαστής διορθώνονται μέσω ειδικού προγράμματος σε Η /Υ, απ` όπου προκύπτουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, δηλαδή το προφίλ του σπουδαστή.

 

3. Ατομική Συνάντηση της Συμβούλου με τον Σπουδαστή

 

Κατά τη διάρκεια της ατομικής συνάντησης: 

·     γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων

 

·        προσφέρεται συμβουλευτική διαδικασία και αναφέρονται στον σπουδαστή οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματικοί τομείς οι οποίοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα θεωρούνται οι πιο ενδεδειγμένοι να ακολουθήσει.

Τα αποτελέσματα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι προσωπικά - απολύτως εμπιστευτικά και παρέχονται δωρεάν.