Παρουσίαση

 

Συμβουλευτική

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

Φορείς Τουρισμού

 

Σπουδές

 

Εργασία

Ομάδα στόχος
 
Ψυχολογική Υποστήριξη & Ενθάρρυνση
 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 
Εξειδικευμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
 
Ωράριο λειτουργίας
 
Αρχική σελίδα
 
Τελευταία νέα
 
Επικοινωνία
 

 

 Α. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ

 

Η Συμβουλευτική Υπηρεσία παρέχει ατομική και ομαδική στήριξη και συμβουλευτική για θέματα:

 

 

α) Σπουδών – Φοιτητικής Ζωής   

 

       (π.χ. άγχος εξετάσεων, δυσκολίες συγκέντρωσης ή μάθησης,    

       προσαρμογή στη φοιτητική ζωή, προβλήματα ένταξης των    

       σπουδαστών στο γενικότερο πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον

       του τόπου σπουδών τους, σπουδές στο εξωτερικό κ.α.) 

 

                        

                        β) Προβλήματα Σχέσεων

 

                     (π.χ. με φίλους, συναδέλφους, οικογένεια, σύντροφο κ.α) 

 

 

γ) Προβλήματα με τον Εαυτό

 

(π.χ. διαχείριση εικόνας, αυτοεκτίμηση κ.α.)

 

 

δ) Άλλα Προσωπικά Προβλήματα

 

 (π.χ. πένθος, απειλητική για τη  ζωή αρρώστια, άγχος, χρήση ουσιών,    ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σωματικές εκδηλώσεις με ψυχολογικά αίτια, προβλήματα διάθεσης  – κατάθλιψη, φοβίες κ.α.) 

      

ε) Δυσκολίες Σπουδαστών ΑΜΕΑ