Παρουσίαση

 

Συμβουλευτική

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

Φορείς Τουρισμού

 

Σπουδές

 

Εργασία

Ομάδα στόχος
 
Ψυχολογική Υποστήριξη & Ενθάρρυνση
 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 
Εξειδικευμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
 
Ωράριο λειτουργίας
 
Αρχική σελίδα
 
Τελευταία νέα
 
Επικοινωνία
 

 

Β. Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας παρέχει την δυνατότητα  σωστής Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Πληροφόρησης του σπουδαστή.

 

Η Διαχείριση Σταδιοδρομίας είναι μία υποστηρικτική συμβουλευτική διαδικασία για την εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη του σπουδαστή η οποία τον βοηθάει  να  διερευνήσει τον εαυτό του, στην ικανότητα και ετοιμότητα για λήψη αποφάσεων καθώς και συνειδητοποίηση των προτεραιοτήτων του για να μπορέσει να μεταβεί στο χώρο της εργασίας.

 

Η Εκπαιδευτική Πληροφόρηση, προσφέρει ενημέρωση γύρω από τις Σχολές και τα Μεταπτυχιακά Τμήματα που ενδιαφέρουν τον σπουδαστή (π.χ τρόπος εισαγωγής στα μεταπτυχιακά τμήματα, περιεχόμενο σπουδών, δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό).

 

Η Επαγγελματική Πληροφόρηση, προσφέρει ενημέρωση για επιτυχή τοποθέτηση σε επαγγελματικούς χώρους άμεσα συνυφασμένους με τις σπουδές και τις γνώσεις του σπουδαστή.

 

Στόχος της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

 

Η παροχή βοήθειας στο σπουδαστή για:

 

α) την κατανόηση και αξιολόγηση επαγγελματικών

    ενδιαφερόντων, μορφωτικών αναγκών, ικανοτήτων με την

    χρήση ερωτηματολογίων και τεστ. (LINK παρουσίαση  

    διαδικασίας συμβουλευτικής με εργαλείο)

 

β) τις τεχνικές εύρεσης εργασίας  (δείγμα βιογραφικού

    σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής LINK)

 

γ)  τη διερεύνηση αυτογνωσίας του σπουδαστή

 

δ) την ενθάρρυνση της κρίσης και του συναισθήματος  του σπουδαστή.