Παρουσίαση

 

Συμβουλευτική

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

Φορείς Τουρισμού

 

Σπουδές

 

Εργασία

Ομάδα στόχος
 
Ψυχολογική Υποστήριξη & Ενθάρρυνση
 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 
Εξειδικευμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
 
Ωράριο λειτουργίας
 
Αρχική σελίδα
 
Τελευταία νέα
 
Επικοινωνία
 

 

Ομάδα στόχος

 

Η Συμβουλευτική Υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, δηλαδή αφενός στους σπουδαστές και πτυχιούχους όλων των τμημάτων και αφετέρου στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.

 

Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να συζητήσουν με τη Σύμβουλο τα προβλήματα που τους αφορούν με ατομικές και ομαδικές συναντήσεις.