Παρουσίαση

 

Συμβουλευτική

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

Φορείς Τουρισμού

 

Σπουδές

 

Εργασία

Οδηγός Επαγγέλματος
 
Επαγγελματικά Δικαιώματα
 
Πεδία Απασχόλησης
 
Επαγγελματική ανάπτυξη και προοπτικές
 
Προσφορά Εργασίας
 
Αρχική σελίδα
 
Τελευταία νέα
 
Επικοινωνία
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Ο κλάδος του τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διέρχεται από μία κρίση, η οποία οφείλεται αφενός μεν στις διεθνείς επικρατούσες συνθήκες, αφετέρου δε στον ανταγωνισμό από άλλες χώρες. Σε κάθε περίπτωση, το χαρακτηριστικό που δημιουργεί το πρόβλημα επικεντρώνεται στην κακή σχέση ποιότητας – τιμής, δηλαδή η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών δεν είναι αντίστοιχη με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. Συνεπώς, οι επισκέπτες προτιμούν άλλες γειτονικές ή και πιο μακρινές χώρες.

 

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναστραφεί με βελτίωση της σχέσης ποιότητα – τιμή, και ιδιαίτερα με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Στην κατεύθυνση αυτή,  τα εξειδικευμένα στελέχη της ειδικότητας των Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορούν  να βοηθήσουν, έχοντας τις κατάλληλες γνώσεις και την αναπτυξιακή κουλτούρα.

 

Συνεπώς η εξειδίκευση, η συνεχής διερεύνηση των τάσεων της αγοράς και η αντίστοιχη προσαρμογή σε αυτές, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η παρακολούθηση της εφαρμογής νέων μεθόδων και εργαλείων στις αντίστοιχες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές για το συγκεκριμένο κλάδο επαγγελματιών.