Παρουσίαση

 

Συμβουλευτική

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

Φορείς Τουρισμού

 

Σπουδές

 

Εργασία

Διοικητική Οργάνωση
 
Κώδικας Δεοντολογίας
 
Οριζόντια Δράση
 
 
Αρχική σελίδα
 
Τελευταία νέα
 
Επικοινωνία
 

 

Κόμβος Σπετσών του Γραφείου Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Ο Κόμβος Σπετσών του Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι Πειραιά αποτελεί μία οργανωμένη προσπάθεια του Ιδρύματος για την υποστήριξη και τη διεύρυνση της επικοινωνίας, αναπτύσσοντας σταθερούς δεσμούς μεταξύ της εκπαιδευτικής Κοινότητας και της Παραγωγής.

Σε ποιους απευθύνεται

Ο Κόμβος Σπετσών του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά απευθύνεται:

  • Σε όλους τους φοιτητές και πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με προτεραιότητα σε αυτούς του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων.

  • Σε όλες τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και σε Συλλογικούς Φορείς όπως Επιμελητήρια, Συνεταιρισμούς κ.α.

Έχοντας σαν πυρήνα ένα σύγχρονο δίκτυο επικοινωνίας, ο Κόμβος Σπετσών του Γραφείου Διασύνδεσης δραστηριοποιείται για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Συμβολή στην επιμόρφωση, εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση των τελειοφοίτων και πτυχιούχων του Ιδρύματος.

  • Κάλυψη των αναγκών των Επιχειρήσεων με εξειδικευμένα στελέχη.

  • Ενημέρωση του Ιδρύματος για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Παραγωγής και συμμετοχή στις δραστηριότητες προσαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών.

  • Συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω, έχει εφαρμοστεί Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 (πολιτική ποιότητας) για το οποίο έχει πιστοποιηθεί από το Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TÜV Rheinland Hellas.

                                                                                

Διευρενήστε τις δυνατότητες συνεργασίας μαζί μας, με ένα απλό τηλεφώνημα.

Η επικοινωνία με το Γραφείο Διασύνδεσης είναι απλή και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Με ένα απλό τηλεφώνημα, το προσωπικό του είναι στη διάθεση σας για να σας προσφέρει άμεσα τις υπηρεσίες του (επικοινωνία).