Παρουσίαση

 

Συμβουλευτική

 

Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

Φορείς Τουρισμού

 

Σπουδές

 

Εργασία

Πρακτική Άσκηση
 
Μεταπτυχιακά
 
Υποτροφίες
 
Αρχική σελίδα
 
Τελευταία νέα
 
Επικοινωνία
 

 

Αν είστε σπουδαστής/στρια και ενδιαφέρεστε για πρακτική άσκηση, αποστείλατε στον Κόμβο Σπετσών του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά το Απογραφικό Δελτίο Τελειοφοίτου

 

Αν είστε επιχείρηση και ενδιαφέρεστε για την κάλυψη θέσεων πρακτική άσκηση, αποστείλατε στον Κόμβο Σπετσών του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά το Έντυπο Πρακτικής Άσκησης

 

Δείτε το Θεσμικό πλαίσιο πρακτικής άσκησης